Sqarim për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH

Sqarim për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH

Të nderuar Anëtarë,   

Dëshirojmë t’ju sqarojmë në lidhje me njoftimin e zhvillimit të dy Asambleve, atë Statutore dhe atë Zgjedhore, sipas Rezolutës së miratuar nga JU në datën 09.2.2020 si dhe vendimit të Komitetit Ekzekutiv të KOKSH për këtë qëllim.

Vendimi i Komitetit Ekzekutiv bazohet në zbatim dhe plotësim të Rezolutës së gjithë pranuar nga të gjithë anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH më datë 09.02.2020, në të cilën përcaktohet qartë hierarkia vendimmarrëse dhe afatet kohore.  

Ju informojmë se Komiteti Ekzekutiv i KOKSH e ka marrë tashmë këtë vendim në perputhje me paragrafin 2 të Rezolutës në të cilën citohet:  

2. Organet drejtuese dhe hierarkia vendimmarrëse duhet të respektohen si më poshtë: 

a. Asambleja e Përgjithshme si organi suprem vendimmarrës 

b. Komiteti Ekzekutiv 

Askush duke përfshirë Presidentin ose ndonjë zyrtar/anëtar tjetër i Komitetit Ekzekutiv nuk mund të marrë vendime individuale ose të njëanshme, dhe të gjitha vendimet e marra nga organet drejtuese të përmendura më lart duhet të respektohen. 

Për sa më sipër, duket qartë që Presidenti është duke u shprehur me vendime të njëanëshme gjë e cila është në kundërshtim me Rezolutën, nuk i shërben aspak procesit për të cilën është rënë dakord si vullnet i plotë i anëtarëve të Asamblesë, si dhe kundër vendimmarrjes me shumicë të Komitetit Ekzekutiv të KOKSH.  

Të nderuar Anëtarë, luteni të respektoni Rezolutën dhe hierarkinë vendimmarrëse në mënyrë që ti jepet sa më shpejtë zgjidhje krizës së KOKSH.   

Ju falenderojmë për mirëkuptimin. 

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar 

KE vendos datat për mbajtjen e Asambleve statutore dhe zgjedhore

Drejtuar :   Anëtarëve të Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH  

Lënda:   Njoftim 

Të nderuar Anëtarë të Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH, 

Në bazë të Statutit të KOKSH dhe zbatim të Rezolutës së dakordësuar në Asamblenë e Jashtëzakonshme të datës 09/02/2020, ju njoftojmë se Komiteti Ekzekutiv i KOKSH në mbledhjen e datës 10.11.2020 vendosi me shumicë si vijon: 

  • Mbajtjen e Asamblesë Statutore të KOKSH ditën e diel, datë 13 Dhjetor 2020

  • Mbajtjen e Asamblesë Zgjedhore të KOKSH ditën e mërkurë, datë 23 Dhjetor 2020. 

Në ditët në vijim do t’ju njoftojmë më shumë për detajet, vendin dhe orën e mbajtjes së Asambleve.   

Ju falenderojmë për bashkëpunimin tuaj në përmbushjen me sukses të Rezolutës së gjithë pranuar.  

Draft Statuti i pregatitur nga Komiteti Teknik

Ne zbatim te Rezolutes se KOKSH date 09.02.2020, si vullnet i dakordesuar nga te gjitha palet anetare te Asamblese se Pergjithshme, ne paragrafin 6 te saj parashikon krijimin e Komitetit Teknik per rishikimin e Statutit. Ky Komitet i perbere nga perfaqesues te: Komitetit Olimpik Nderkombetar, Komitetit Olimpik Europian, Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise, si dhe dy perfaqesues te zgjedhur nga Asambleja e KOKSH kane kryer misionin e besuar nga Asambleja per te cilin meritojne nje falenderim te vecante per punen vullnetare dhe kontributin profesional. Ne perfundim te procesit te ketij grupi pune, konsultimeve te gjera me anetaresine dhe paleve te interesuara, kane dale me versionin final te Draft Statutit i cili do te miratohet ne Asamblene e Jashtezakonshme Statutore qe do te zhvillohet me date 13.12.2020.

Dita Botërore e Ecjes #worldwalkingday

4 tetori njihet zyrtarisht si Dita Botërore e Ecjes, ndaj edhe Organizata Botërore e Sport për të Gjithë (TAFISA) inkurajon të gjithë anëtarët e saj të bashkohen në stafetën më të madhe 24-orëshe në 160 vende të botës.

Duke qënë se pandemia globale ka pezulluar cdo aktivitet sportiv dhe jo vetëm, kjo ditë është konceptuar si solidarizim me të gjithë sportistët elitarë shqiptar që kanë ndërprerë garat e tyre pak kohë para Lojërave Olimpike “Tokyo 2020”, eventit më të madh sportiv në botë.

Në këtë kuadër Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar ju fton t’i bashkoheni kësaj nisme të Komisionit “Sport për të Gjithë” dhe Federatës Shqiptare “Sport për të Gjithë, për të përshkruar 2 km ecje në Parkun e Liqenit, Tiranë, data 4/10/2020, ora 10:00, përkrah sportistëve elitarë shqiptar.

Gjatë distancës së përcaktuar ju mund të provoni ose thjeshtë ndiqni aktivitete rekreative sportive si Canoe, Çiklizëm, Basketboll, Karate, Taekwondo, Vrapim, Kërcim së Gjati dhe gjuajtje me Hark.

Ecja është mënyra më e mirë për të mposhtur pandeminë duke qëndruar të shëndetshëm dhe aktiv.

Bashkohu edhe ti dhe posto një foto me hashtag #worldwalkingday #nocalbania dhe #tafisa. Fotoja juaj do të bëhet pjesë e materialit promovues që do t’ju dërgohet ndërkombëtarëve.

Partnerët e KOKSH në këtë event: Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit – Bashkia Tiranë, Federata Shqiptare e Atletikës, Canoes, Çiklizmit, Harkut, Karatesë, Sport për të Gjithë, Taekwondo si dhe Olimpiku Special.

Raiffeisen Bank – Sponsor Gjeneral i KOKSH për “Tokyo 2020” RTSH Sport – Media Partner Uji “Lajthiza” – furnizuesi i aktivitetit

Kujdes! Kini parasysh që ky aktivitet do të zhvillohet nën rregulla të rrepta të distancimit social dhe mbajtjes së maskës.

Informacion mbi perzgjedhjen e 2 anetareve te Komitetit Teknik te statutit dhe miratimi i Plan veprimit

Të nderuar Anëtarë të Asamblesë së KOKSH,  

Në vijim ju infomojmë mbi procesin e kryer nga anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH mbi përzgjedhjen e 2 emrave për Komitetin Teknik që do të angazhohen në grupin e punës për rishikimin e Statutit, si dhe miratimin e Plan veprimit të propozuar nga  Komiteti Ekzekutiv i KOKSH. 

Në përfundim të procesit të përzgjedhjes së 2 emrave për Komitetin Teknik që do të angazhohen në grupin e punës për rishikimin e Statutit të KOKSH, si dhe miratimin e Plan veprimit të propozuar nga Komiteti Ekzekutiv i cili përfundon me zgjedhjet për organet drjetuese të KOKSH në muajin Dhjetor 2020, u ngarkua Komisioni i Verifikimit të mandateve që të monitorojë këtë proces për të cilin u mbajt edhe proces verbal (bashkengjitur).  

Pasi u njoh me të gjithë procedurën dokumentare paraprake,  Komisioni  verifikoi përgjigjet e Anëtarëve të Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH bazuar në njoftimin e bërë me e-mail datë 02.09.2020 dhe deklaroi se nga lista e anëtarëve 52 anëtarë (federata , shoqata dhe individë ) të cilët përfaqësohen me 75 vota, janë përgjigjur 40 anëtarë të cilët përfaqësohen me 58 vota. 12 anëtarë të Asamblesë së KOKSH me të drejtë vote që përfaqësohen me 16 vota, nuk u përgjigjën.

Sipas të dhënave, konfirmohet pjesëmarrja e shumicës së nevojshme e Anëtarëve të Asamblesë së Përgjithshme për të shprehur vullnetin e tyre.

Komisioni vijoi punën me përgjigjet e shprehura me anë të e-mailit duke vërtetuar orën dhe datën, si dhe shënimin e përgjigjeve të dhëna.
Nga përgjigjet e anëtarëve me të drejtë vote të cilët janë shprehur me anë të e-mailit kemi këto rezultate për dy cështjet:

I. Për përzgjedhjen e 2 emrave për Komitetin Teknik të rishikimit të statutit, kemi këtë renditje:  

1. Vojo Malo__________ 44 përzgjedhje

2. Rezart Spahia________27         -“-

3. Agim Ciraku_________ 21         -“-

4. Aldi Topciu _________  11         -“-

5. Erjon Kanxheri ______    9         -“-

6. Genti Laci __________    3         -“-

7. Aldenis Cullhaj_______   0         -“-

II. Për miratimin e Plan Veprimit (Road Map) të propozuar nga Komiteti Ekzekutiv i KOKSH i cili përfundon me realizimin e zgjedhjeve të organeve të reja drejtuese të KOKSH  brenda muajit Dhjetor 2020, mbi bazën e përgjigjeve të anëtarëve kemi këto rezultate:
Nga lista e anëtarëve (federata, shoqata dhe individë), janë përgjigjur 40 anëtarë me e-mail, ndër të cilët:

39 anëtarë shprehen PO miratimit të Plan veprimit _____ 57 vota

1 anëtar nuk është shprehur mbi këtë cështje.

Vendim i Komisionit

Vendim 1 _ Mbi bazën e rezultateve deklarojmë dy emrat që janë përzgjedhur për të qenë përfaqësues të Asamblesë në Grupin e punës së rishikimit të statutit të KOKSH:

  • 1. Vojo Malo
  • 2. Rezart Spahia

Vendim 2 _ Gjithashtu, deklarojmë miratimin e Plan Veprimit të propozuar nga Komiteti Ekzekutiv i KOKSH mbi bazën e përgjigjeve të shumicës së anëtarëve të KOKSH.

SQARIM për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH

Sqarim për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH 

Të nderuar Anëtarë,  

Referuar amullisë të krijuar me dashje për shkak të komunikimeve që mund të keni marrë për zhvillimin e ndonjë Asambleje të Jashtëzakonshme për datën 1 Shtator 2020, Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar ju sqaron se: 

○ Çdo informacion apo njoftim që mund të merrni jashtë adresës zyrtare të e-mail të KOKSH është jo i rregullt. 

○ Komiteti Ekzekutiv i KOKSH nuk ka marrë asnjë vendim për mbajtjen e njdonjë Asambleje të Jashtëzakonshme 

○ Rezoluta ne fuqi e KOKSH e dakordësuar më 09.02.2020, në pikën 2 të saj citohet qartë hierarkia vendimmarrëse dhe se cdo vendim i njëanshëm që merret jashtë vendimmarrjes së organeve drejtuese të KOKSH është i pa vlefshëm. 

2. Organet drejtuese dhe hierarkia vendimmarrëse duhet të respektohen si më poshtë: 

a. Asambleja e Përgjithshme si organi suprem vendimmarrës 

b. Komiteti Ekzekutiv 

Askush duke përfshirë Presidentin ose ndonjë zyrtar/anëtar tjetër i Komitetit Ekzekutiv nuk mund të marrë vendime individuale ose të njëanshme, dhe të gjitha vendimet e marra nga organet drejtuese të përmendura më lart duhet të respektohen. 

Në linjë me këtë cështje është shprehur edhe Komiteti Olimpik Ndërkombëtar me anë të komunikimit me e-mail të cilin e gjeni bashkëngjitur (origjinali në anglisht dhe të përkthyer në shqip). 

Për informacionin tuaj në vijim do të gjeni komunikimin me e-mail të përfaqësuesit të IOC drejtuar Presidentit, Anëtarëve të KE dhe Sekretarit të Përgjithshëm të KOKSH (origjinali ne anglisht dhe i perkthyer ne shqip).

Ju falenderojmë për mirëkuptimin.

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar