NJOFTIM

 

Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar shpall konkursin per krijimin e Logos se eventit “60 vjet KOKSH”.

 • Simboli I krijuar per kete event duhet te permbaje logon ekzistuese te KOKSH, dhe te prezantohet ne versione te ndryshme , pasi do te perdoret per prodhimin e materialeve promocionale per kete event.
 • Afati I perfundimit te prezantimit te materialeve eshte data 15 shtator.
 • Punimet fituese do te shpallen me date 30 shtator,
 • Fituesi do te marre shperblim ne vleren 30.000 leke

Personat e interesuar te kontaktojne ne adresen e secretariat@nocalbania.org.al per te marre logon aktuale te  KOKSH.

NJOFTIM

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar kërkon të punësojë një asistent koordinator projektesh që plotëson kriteret e më poshtëme:

Pozicioni i punës: Me kohë të plotë

Paga:  e kënaqëshme

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Të jetë i aftë të kooridinojë projektet duke sjellë efektivitet, cilësi dhe realizim në afate
 • Të ketë përgjegjësi manaxheriale për një apo disa projekte të pavarur nga njëri – tjetri;
 • Të jetë përgjegjës për realizimin e projekteve sipas objektivave të miratuara duke koordinuar proceset e ndryshme të zbatimit, ashtu dhe strukturat përkatëse organizative;
 • Të jetë i aftë të menaxhojë buxhetet e projekteve;
 • Të sigurojë cilësinë e projekteve.
 • Të raportojë me shkrim për ecurinë e projekteve Menaxherit të Projektit
 • Të bëjë analizë për cdo projekt që iniciohet dhe për cdo projekt që realizohet
 • Të promovojë dhe komunikojë realizimin e projekteve në media elektronike dhe rrjete sociale
 • Të komunikojë rregullisht me Menaxherin e Projektit, partnerët vendas dhe ndërkombëtarë për koordinimin dhe menaxhimin e projekteve si dhe realizojë raportimin e duhur

Akademia Olimpike Shqiptare , 25 vjet

Publikuar ne Prill 2018, ne  Revisten e 13 te Akademise Olimpike Nderkombetare , artikulli per sesion vjetor te Akademise Olimpike Shqiptare dhe festimi i 25 vjetorit te saj.

Ne linkun e meposhtem gjeni Revisten e plote

http://ioa.org.gr/wp-content/uploads/2018/06/doa_13th_journal_low.pdf

Revista 13 IOA

Ekipi Shqiptar pjesemarres ne Lojerat Mesdhetare “Tarragona 2018”

Ekipi Shqiptar pjesëmarrës në Lojërat Mesdhetare “Tarragona 2018” do të jetë i përbërë si më poshtë:

14 sporte pjesëmarrëse

13 sporte individuale  (Atletike, Boks, Ciklizem, Hark, Judo, Karate, Mundje, Not, PingPong, Qitje, Rowing, Tenis, Taekwondo)

1 sport ekipor (dy ekipet e volejbollit M & F)

36 sportistë të sporteve individuale

24 sportistë ekipet e volejbollit

 

Mbeshtetje financiare per pregatitjen e sportisteve pjesemarres ne Lojerat Mesdhetare “Tarragona 2018”

 

Në kuadër të pjesëmarrjes së Ekipit Mesdhetar Shqiptar në Lojërat Mesdhetare “Tarragona 2018”, për Federatat e sporteve individuale që tashmë kanë konfirmuar pjesëmarrjen, KOKSH do të mbështesi sportistët pjesëmarrës të realizojnë kamp stërvitor përgatitor.

Federatat e sporteve respektive duhet të paraqesin aplikimin pranë KOKSH për realizimin e kampit stërvitor përgatitor deri në datën 29 Maj 2018.

Në vijim do të gjeni informacion për procedurën e aplikimit, kushteve financiare dhe raportimit.

Për zbatimin dhe monitorimin e këtij projekti, KOKSH ka angazhuar me përgjegjësi anëtarët e Komitetit Ekzekutiv dhe njëkohësisht anëtarë të Komisionit Teknik të KOKSH z. Koco Mikerezi dhe z. Labo Capo.

Procedura grumbullimit Tarragona 2018

Formular-Aplikimi-Aneks 1

Raport Teknik – Aneks 2

Raport financiar – Aneks 3

Formular-dorezimi-dokumentacioni-Aneks-4

Lojerat Mesdhetare – Tarragona 2018

 

KALENDARI I GARAVE “Tarragona 2018 – Version i modifikuar ne Maj 2018

 

Lojërat Mesdhetare Tarragona 2018, Edicioni i XVIII

Komiteti Ndërkombëtar i Lojërave Mesdhetare( ICMG) zgjodhi Tarragonën si qytetin mikpritës të Lojërave Mesdhetare në 2018. Lojërat do të zhvillohen nga 22 Qershor deri më 1 Korrik 2018 në 16 zona të dedikuara dhe do të përfshijë 33 disiplina sportive, 4.000 sportistë nga 26 kombësi të ndryshme, 1.000 gjyqtarë dhe përfaqësues ndërkombëtarë, 1.000 gazetarë, 3.500 vullnetarë dhe më shumë se 150.000 spektatorë.

VLERAT OLIMPIKE DHE SOCIALE: Lojërat Mesdhetare nuk janë vetëm një ngjarje e transformimit shoqëror dhe e projeksionit ndërkombëtar, por edhe një mundësi për të qenë më shumë se një ngjarje sportive: një urë lidhëse në Mesdhe, bazuar në solidaritet dhe harmoni. Si ngjarje sportive ndërkombëtare, Lojërat Mesdhetare Tarragona 2018 ofrojnë një mundësi unike për të projektuar një imazh të bashkimit midis kulturave, feve dhe popujve të ndryshëm të Mesdheut, duke dërguar një mesazh paqeje, harmonie dhe solidariteti.

MISIONI I LOJËRAVE: Të edukojë qytetarët/ pjesëmarrësit me vlerat dhe shpirtin e Lojërave Mesdhetare: solidaritetin, paqen, respekt, diversitet, edukimin, shëndetin dhe qëndrueshmërinë.

 

Manualet teknike te sporteve ne programin Lojerave Mesdhetare Tarragona 2018

MT ENG Golf MT ENG Handball MT ENG Judo MT ENG Karate MT ENG Swimming MT ENG Shooting MT ENG Table Tennis MT ENG Taekwondo MT ENG Volleyball MT ENG Weightlifting MT ENG Wrestling MT ENG Archery MT ENG Athletics MT ENG Basketball 3×3 MT ENG Beach Volleyball MT ENG Boxing MT ENG Cycling MT ENG Football