Archive for April, 2012

NJOFTIM 5

N J O F T I M 5  Në kuadrin e përgatitjeve për pjesëmarrje të Ekipit Olimpik Shqiptar në Lojrat Olimpike “Londër 2012”, në Gusht 2012,  Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar kërkon të  realizojë Sponsorizimin e sigurimit të Ekipit Shqiptar që do të përfaqësojë Shqipërinë në Lojërat Olimpike “LONDËR 2012”. Kontratë e Sigurimit të Jetës në […]

NJOFTIM 4

CDO HOTELI DHE RESORTI TË INTERESUAR N J O F T I M 4 Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar është  i interesuar të realizojë grumbullimin e Ekipit Olimpik në ambjentete e një hoteli ose resorti, sipas kushteve të mëposhtme: Datat e parashikuara janë :1-17 Korrik 2012 ( 16 ditë) Numri personave për akomodim është  deri 16 […]