Archive for March, 2015

Kurs 3 ditor për Administratorë Sportivë / 16-18 Prill 2015

Kurs për Administratorë Sportivë (3 ditor) Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, vijon angazhimin e tij për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore nëpërmjet trajnimit, me synim përmirësimin me njohuri, të burimeve njerëzore që operojnë në fushën e sportit apo japin kontribut në Federatat ose Shoqatat/Klubet Sportive. Në përmbushje të këtij qëllimi, KOKSH ka planifikuar të zhvillojë tre Kurse për Administratorë Sportivë përgjatë vitit […]

PROMOVIMI I PAKETES OLIMPIKE NR.4 “VLERAT”, 5 Mars 2015

KOKSH në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit realizoi sot me datë 5 Mars 2014, promovimin e Paketes Olimpike nr.4, në praninë e Presidentit Bezhani, Zv. Ministres Znj. Nora Malaj, Drejtoreshës së Arsimit Parauniversitar, Znj. Zamira Gjini dhe Drejtorit të Sporteve Z. Vladimir Gjonaj.Gjithashtu ishin prezent anëtarë të Komitetit Ekzekutiv të KOKSH , të […]

Kursi Teknik per Trajnere – Sporti i Harkut

Ne kuader dhe mbeshtetje te politikave zhvilluese te sportit dhe promovimit te sporteve Olimpike qe nuk jane tradicionale ne Shqiperi, KOKSH ne mbeshtetje te Shoqates Shqiptare te Harkut, ne partneritet me Solidaritetin Olimpik dhe Federaten Boterore te Harkut, zhvilluan ne Shqiperi ne datat 23 Shkurt – 6 Mars 2015, Kurs Teknik per Trajnere ne kete […]