Archive for May, 2015

Te dhenat per pjesemarresit ne Lojerat Europiane “Baku 2015”

Njoftim per pjesemarresit ne Lojerat I-ra Europiane “Baku 2015” Ju informojme se KOKSH ka pregatitur formularet e meposhtem online te cilet duhet te plotesohen me te dhena nga sportistet dhe nga trajneret qe do te marrin pjese ne Lojera. Keto te dhena kerkohen nga Komiteti Organizator i i Lojerave si dhe do te perdoren per botimin e broshures perfaqesuese […]

Lojerat I-ra Europiane “BAKU 2015” -BOKSI

Shqiperia do te perfaqesohet ne Lojerat I-ra Europiane “BAKU 2015” ne sportin e Boksit me sportistet Rexhildo Zeneli dhe Alban Beqiri  

Lojerat I-ra Europiane “BAKU 2015”- MUNDJE

Shqiperia do te perfaqesohet ne Lojerat I-ra Europiane “BAKU 2015” ne sportin e Mundjes me sportistet Egzon Shala , Osman Hajdari dhe Islam Islamaj  

Lojerat I-ra Europiane “BAKU 2015”- Atletika

Shqiperia do te perfaqesohet ne Lojerat I-ra Europiane “BAKU 2015” ne sportin e Atletikes me 15 sportiste.Ne keto lojera eshte i perfshire njekohesisht dhe Kampjonati Europian i Atletikes ( Liga 2-te dhe Liga 3-te)Ne vazhdim skedat e tyre.