Archive for January, 2016

Karta Ndërkombëtare e Edukimit Fizik, Aktivitetit Fizik dhe Sportit

  Pas disa muajsh konsultimesh në të cilën Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (IOC ) ka qenë i përfshirë në mënyrë aktive, Konferenca e Përgjithshme e UNESCO-s ka miratuar  Kartën e rishikuar Ndërkombëtare mbi Edukimit Fizik, Aktivitetin Fizik dhe Sportin. Karta, e cila nuk kishte qenë përditësuar që nga shpallja e saj në vitin 1978, është një […]

Vazhdon programi Vullnetarizmit ndermjet Komiteteve Olimpike Shqiperi dhe France

Dje ne zyrat e KOKSH Presidenti dhe Sekretari i Pergjithshem i KOKSH mirepriten vullnetaren franceze, Florence Stahl qe do ti atashohet Komitetit Olimpik Kombetar Shqiptar pergjate vitit 2016. KOKSH ne bashkepunim me Komitetin Olimpik Francez dhe Shoqaten e Komiteteve Olimpike te Frankofonise e implementon per te katertin vit me radhe kete projekt bashkepunimi. Per 1 […]