Archive for March, 2016

NJOFTIM

Per Drejtorite Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore   KOKSH   organizon Seminarin “EDUKIMI OLIMPIK, me datë 23 Mars 2016,  ora 11.00 tek Hotel “BLEART” , Shkëmbi Kavajës   Janë të ftuar të marrin pjesë  një përfaqësues i Drejtorisë Arsimore  ose Zyrë Arsimore në vend , i cili mbulon në detyrat e tij edhe sportin në shkollë. […]