Archive for April, 2016

Informacione Nr.1 / Janar- Mars 2016

Informacione nr.1 Janar- Mars 2016

Vizit ne Akademinë Olimpike Ndërkombëtare

VIZITA NE AKADEMINE OLIMPIKE  NDËRKOMBËTARE Me iniciativën e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar dhe Komisionit Sporti për të Gjithë , një grup prej tridhjetë mësues të edukimit fizike vizitoi Akademinë Olimpik Ndërkombëtar (IOA) në Olimpia. Programi perfshinte  njohje me historikun e Akademise, ekspozita e ” Athinë 2004″ dhe  vizitë ne muzeun dhe sitin arkeologjik të Olimpias. Pjese e […]