Archive for November, 2016

Vizitë në Olimpia

REPORTAZH/ Në vendin ku historia e tradita Olimpike, gdhenden përjetësisht Mbresat e një vizite në …OLIMPIA Lajtmotivi miqësi, respekt, përsosmëri, përvojë e cmuar për delegacionin shqiptar     Nga FATMIR EFICA Nuk na ndodh shpesh të vizitojmë vende që na ofrojnë njëkohësisht antiken dhe modernen duke na rikthyer  pas në kohë tëk lashtësia, tradita e […]

Kurs 3 ditor per Administratore Sportive (2016)

Kurs për Administratorë Sportivë (3 ditor) Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, vijon angazhimin e tij për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore nëpërmjet trajnimit, me synim përmirësimin me njohuri, të burimeve njerëzore që operojnë në fushën e sportit apo japin kontribut në Federatat ose Shoqatat/Klubet Sportive. Në përmbushje të këtij qëllimi, KOKSH ka planifikuar të zhvillojë dy Kurse për Administratorë Sportivë deri në fund […]

Mendime per ndryshimet ne Ligjin per Sportin

Te nderuar anetare te KOKSH,  shoqata sportive, klube sportive, sportiste, individe dhe specialiste te sportit, sportedashes dhe cilado pale e interesuar qe ndikohet nga ligji per sportin. Pas nje kerkese te vazhdueshme per permiresimin e ligjit per sportin ne menyre qe ti pergjigjet sa me mire kerkesave te sotme per zhvillimin dhe organizimin e sportit, […]

ICMG – Seminari i 3te i Menaxhimit Sportiv

U zhvillua ne Durres ne datat 5-6 Nentor 2016 seminari i trete i ICMG i organizuar nga KOKSH ne bashkepunim me Komitetin Nderkombetar te Lojerave Mesdhetare mbi Menaxhimin Sportiv me pjesemarres nga Komitetet Olimpike te Mesdheut: Shqiperia, Libani, Malta, Qipro, Maqedonia, Mali i Zi, Tunizia dhe San Marino. Seminari filloi ne oren 09:00 dhe u […]

Seminari 3te i ICMG mbi Menaxhimin Sportiv

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar organizon ne bashkepunim me Komisionin e Kordinimit dhe Zhvillimit te ICMG-Komiteti Ndërkombëtar i Lojërave Mesdhetare, Seminarin e 3-të të ICMG, mbi Menaxhimin Sportiv , i cili do të zhvillohet në datat 5-6 Nëntor 2016 në Hotel Bleart, Durrës. Seminari do të zhvillohet me pjesëmarrjen e perfaqesuesve te  disa shteteve të Mesdheut dhe do […]

Informacione Korrik-Shtator 2016

newsletter-korrik-shtator