Archive for August, 2018

NJOFTIM

  Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar shpall konkursin per krijimin e Logos se eventit “60 vjet KOKSH”. Simboli I krijuar per kete event duhet te permbaje logon ekzistuese te KOKSH, dhe te prezantohet ne versione te ndryshme , pasi do te perdoret per prodhimin e materialeve promocionale per kete event. Afati I perfundimit te prezantimit te […]