Archive for October, 2019

Olympic Solidarity Programmes 2017-2020

OLYMPIC SOLIDARITY World programmes 2017-2020 Athletes Olympic Scholarships for Athletes – Winter Olympic Scholarships for Athletes – Summer  Team Support Grant Continental Athlete Support Grant  Youth Olympic Games – Athlete Support Athlete Career Transition Refugee Athlete Support Coaches Technical Courses for Coaches Olympic Scholarships for Coaches  Development of National Sports System NOC Management and Knowledge […]

E vërteta e dokumentuar kundër pretendimeve të z. Bezhani

Të nderuar Sportistë, I nderuar komunitet i sportit në tërësi dhe i gjithë publiku, Në të gjithë amullinë e krijuar në lidhje me pretendimet e ngritura të z.Bezhani, administrata e KOKSH e ndjen përgjegjesi dhe obligim të informoj, sqarojë dhe qartësojë  publikisht nëpërmjet dokumentave përkatëse, si vijojnë, për të vërtetuar të kundërtën e pretendimeve të […]

Kurs 3 ditor per Administratore Sportive / 9-11 Tetor, Berat

Kurs për Administratorë Sportivë (3 ditor) Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, në vijim të interesit për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore nëpërmjet trajnimit, duke synuar përmirësimin me njohuri të burimeve njerëzore që operojnë në fushën e sportit apo japin kontribut në Federatat ose Shoqatat/Klubet Sportive,  për vitin 2019 ka planifikuar të zhvillojë Kursin e dytë trajnues për […]