Archive for April, 2020

TRAJINIM ONLINE MBI ADMINISTRIMIN SPORTIV

🔴⚫️🔵 SE SHPEJTI… 15-29 Maj 2020🔴⚫️🔵 KURS TRAJNIMI ONLINE 💻⌨️🖥🔴⚫️🔵 MBI ADMINISTRIMIN SPORTIV 👩‍💼📑📉📊💎💎💎 DEDIKUAR SPORTISTEVE Sportistet e interesuar mund te regjistrohen ne linkun vijues https://forms.gle/VeiT8E6MZ8WLBBER9 Numri pjesemarresve eshte i limituar prandaj parimi do jete kush regjistrohet i pari ze vendin. Minimumi 40% e pjesemarresve do te jene sportiste (F). Aplikantet qe do te perzgjidhen per te qene pjese e kursit […]

KONKURS OLIMPIK

Akademia Olimpike Shqiptare shpall organizimin e konkursit me fotot e punimeve qe kane teme “Simbolet dhe Vlerat Olimpike”Afati i pregatitjes dhe dorezimit te materialeve eshte deri me date 6 Maj 2020. Mesuesit e Edukimit Fizik do te mbledhin fotot/punimet dhe me pas do te dergojne albumet e materialeve prane KOKSH te cilat me pas do […]