Archive for June, 2020

Kursi Online i Trajnimit për Sportistë

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar zhvilloi në 15 – 29 maj 2020, Kursin Online për Administrator Sportiv dedikuar sportistëve. I përkufizuar si trajnim online në distancë, për shkak të pandemisë COVID-19 dhe anullimit të të gjitha aktiviteteve sportive, ky kurs iu shërbeu 15 pjesëmarrëve, sportistë aktivë dhe në përfundim të karrierës, nga 20 deri në 35 […]

Projekti “Talent sot, Olimpist nesër”

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar është angazhuar për të mbështetur të rinjtë në sport duke krijuar premisat e nevojshme për sportistët elitarë që do të përfaqësojnë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare me rezultate të larta. Për këtë, prej muajit Qershor 2020, KOKSH ka nisur procedurat e aplikimit për zbatimin e projektit në mbështetje të sportistëve të talentuar. […]