Archive for August, 2020

SQARIM për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH

Sqarim për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH  Të nderuar Anëtarë,   Referuar amullisë të krijuar me dashje për shkak të komunikimeve që mund të keni marrë për zhvillimin e ndonjë Asambleje të Jashtëzakonshme për datën 1 Shtator 2020, Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar ju sqaron se:  ○ Çdo informacion apo njoftim që mund të merrni jashtë adresës zyrtare të […]

Rezultatet mbi qendrimin e Anetareve per perzgjedhjen e kandidateve te Komitetit Teknik

Informacion për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH   Në vijim të komunikimit tonë të datës 21.08.2020  mbi mënyrën e përzgjedhjes së dy anëtarëve në Komitetin Teknik për rishikimin e statutit të KOKSH, ju informojmë se brenda afatit datë 29.08.2020, u përgjigjën duke shprehur qëndrimin e tyre 45 subjekte anëtarë të KOKSH,  7 subjekte anëtarë të KOKSH nuk u përgjigjën.    […]

KE e KOKSH miraton projektin e Komisionit Teknik per mbeshtetjen e Sportisteve

Dje Komiteti Ekzekutiv i KOKSH ka miratuar projektin e paraqitur nga Komisioni Teknik ne mbeshtetje te sportisteve te quajtur “Talent sot – Olimpist neser”. Ka qene nje nisme e Komisionit Teknik per te zhvilluar nje program ne ndihme dhe mbeshtetje te sportisteve te talentuar ne kategori te ndryshme moshash dhe sporte. Ky projekt synon objektiva […]

Lista e kandidatëve të propozuar për Komitetin Teknik

Në zbatim të Rezolutës së KOKSH, informojmë se në datën 15 Gusht 2020 ka përfunduar afati i propozimit të kandidatëve nga anëtarët e Asamblesë së KOKSH për dy përfaqësuesit që do të jenë në përbërje të Komitetit Teknik për rishikimin e statutit të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar. Emrat e propozuar janë si më poshtë: z. […]