Archive for March, 2021

Asambleja Zgjedhore e KOKSH më 17 prill 2021

Komiteti Ekzekutiv i KOKSH ka vendosur datën 17 prill 2021 për zhvillimin e Asamblesë Zgjedhore të KOKSH. Pas miratimit të ndryshimeve statutore dhe regjistrimit të vendimeve të Asamblesë së Jashtëzakonshme të datës 10.01.2021 nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, në mbledhjen e datës 9 mars anëtarët e KE diskutuan rreth organizimit të Asamblesë Zgjedhore, në […]

Femra në sport, dje dhe sot!

Duke festuar Ditën Ndërkombëtare të Grave, KOKSH shqiptar organizoi në 8 Mars 2021 webinarin me titull “Gratë në Sport, dje dhe sot”, transmetuar drejtpërdrejt në kanalet mediatike të KOKSH. Ky takim mblodhi rreth 20 pjesëmarrës, përfshirë ish-atletë, të cilët folën për të kaluarën dhe të tashmen duke u përballur me mendimet e atletëve aktualë, duke […]

GJYKATA REGJISTRON VENDIMET E ASAMBLESE SE KOKSH TE DATES 10.01.2021

Në kuadër të informimit dhe transparencës për situatën dhe zhvillimet e fundit rreth KOKSH ju informojmë se: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me anë të Vendimit Nr. 5934/2 datë 1.3.2021, vendosi pranimin e kërkesës së KOKSH për depozitimin në Regjistrin e Organizatave Jofitimprurëse të vendimeve të Asamblesë së Jashtëzakonshme të KOKSH të datës 10.1.2021 dhe […]