Mbledhjet e KE

VENDIME KE viti 2018

25 janar 2018/ Mbledhja KE 1

Vendimi 1/ 2018

Komiteti Ekzekutiv vendosi që flamur mbajtësja për ceremoninë e parakalimit të Ekipit Olimpik Shqiptar të jetë  Suela Mëhilli

Vendimi 2/2018

Aktiviteti  “Sportistët më të mirë të vitit “do të realizohet në bashkëpinim me RTSH Sport datë 20 shkurt  2018, Hotel Sheraton , Ora 18.30.

Nga lista e propozimeve Komiteti Ekzekutiv vendosi  të promovohen një sportist për cdo Fedratë Olimpike e propozuar, sipas renditjes nga vetë federatat, duke mos përfshirë sportistët e dënuar me doping.Të përfshihet në listë dhe një futbollist duke i kërkuar dhe një herë një propozim Federatës së Futbollit.

Vendimi 3/2018

Të filloj promovimi i këtij eventi dhe të pregatitet një plan eventesh deri në datën 23 nëntor 2018.

Vendimi 4/2018

Në bazë të propozimit të ardhur nga Federata Shqiptare e Notit dhe analizës së këtij rasti në Komisionin Teknik , Komiteti Ekzekutiv vendosi që sportistes Alesia Neziri , përfituese e Projektit Talentet e Reja , ti ndërpritet bursa, nga momenti i marjes së vendimit nga Federata . Të njoftohet Federata për kthimin e pjesës së mbetur të bursës dhe mbyllja e Raporteve Financiare dhe Teknike.

Vendimi 5/2018

“Komiteti Ekzekutiv vendosi që pjesa neto e pagës shtesë që merr stafi nga fondi i Solidaritetit Olimpik të mos ndryshojë  dhe të mos preket nga rritja e tatimit , por të rritet vlera bruto në përputhje me tatimin.”

Vendimi 6/2018

“Komiteti Ekzekutiv vendosi që paga e stafit që merret nga fondin grant nga Ministria së bashku me pagesën që merret nga fondi i Solidaritetit Olimpik në total të rritet në vleren 10%.”

Vendimi 7/2018

KOKSH i bashkohet nismës së Bashkisë Tiranë me projektin “Mbjell një Pemë”, për të mbjellë nga një pemë ulli në emër të përsonave që janë mbajtës të Urdhërit Olimpik gjatë viteve të dhëna nga KOKSH. Në vazhdim stafi  i KOKSH do të marrë masat administrative në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë .

 

26 mars 2018/ Mbledhja KE 2

Vendim nr.8

Mbi “Informacionin e Lojerave Olimpike Dimerore ne Pyeongchang 2018” Me propozim te Erli Pellumbi, anetaret bien vendosen te njoftohet trajneri i sportistit Erjon Tola, Roberto Bonavita, ne baze te kontrates qe ka firmosur per pjesemarrje ne Lojera, te ktheje mbrapsht KOKSH shpenzimet e biletes dhe te hartohet nje shkrese per dijeni Fed. Italiane te Skive qe te marre masa nese nuk kthehet shuma.

“Rishikimi I Statutit”-  z. Genc Boga merr persiper te rishikoje Statutin bashke me z. Vojo Malo dhe te bejne ndryshimet perkatese ne baze te ligjit te ri per sportin dhe anetaret e tjere mund te paraqesin propozimet e tyre qe Statuti te miratohet ne Asamblene e Radhes”

Vendim nr.9

“Situata e Peshengritjes”  Pas shume diskutimesh, Komiteti Ekzekutiv vendosi qe: Federata Shqiptare e Peshengritjes te pezullohet nga te gjitha aktivitetet Olimpike per 2 vite. Gjithashtu KE I kerkon Komunitetit te Peshengritjes Shqiptare qe ne zgjedhjet e kryesise se re, asnje nga anetaret e kryesise se fundit te kapur me shkelje anti doping, te mos kene te drejte te zgjidhen.

Vendim nr.10

Mbi “Organizimet e 60 vjetorit te KOKSH” – Me propozim te Presidentit Bezhani, Anetaret e KE rane dakord qe Renis Tershana te jete personi pergjegjes per organizimet dhe I ngarkohet detyra te krijoje nje grup pune per kete. Ky grup pune do caktoje edhe logon qe do perdoret per materialet promocionale ne prag te ketij aktiviteti.

Vendim nr.11

Mbi “Struktura e ekipit pjesemarres ne Tarragona 2018” me propozim te z. Genc Boga, anetaret e KE rane dakord qe vendimi te shtyhet per ne Mbledhjen e Radhes pasi Komisioni Teknik te dale me nje propozim te listes perfundimtare duke percaktuar me sy kritik sa kuota duhet te kemi per secilin sport”

Vendim nr.12

Mbi “Pjesemarrja ne Seminarin e EOC ne Beograd” pas disa diskutimesh, anetaret e KE rane dakord qe te behet regjistrimi per z. Vojo Malo ( zv/Pres), Kliton Muca.

Vendim nr.13

Mbi “Kerkesat per mbeshtetje financiare” Pasi shqyrtuan Kerkesen e F.Sh.Badmintonit   anetaret e KE vendosen qe kerkesa e tyre te aprovohet, nese administrate e KOKSH verteton qe kjo Federate eshte korrekte ne raportime financiare dhe teknike si dhe nuk eshte debitore. Ndersa per kerkesen e Federates se Shahut, antaret kerkuan me shume kohe ta shqyrtojne duke qene se shuma e kerkuar ehste e larte dhe vendimi do merret me system qarkullues.

Vendim nr.14

Mbi “Kerkesat per Trajnim Trajneresh” Anetaret e KE aprovojne te behet aplikimi ne Solidaritetin Olimpik per sportin e Karatese dhe Tenisit.

Vendim nr.15

Me propozim te Erli Pellumbit, anetaret e KE, cdo mbledhje e Komitetit Ekzekutiv do te paguhet 15.000 lek bruto/ anetar

 

3 maj 2018/ Mbledhja KE 3

Vendim nr.16

Te rishikohet rregullorja financiare dhe te behen ndryshimet perkatese sipas udhezimeve

Vendim nr.17

Cdo mbeshtetje financiare qe do te aprovohet pas kesaj mbledhje, nuk do kaloje ne llogari te Federates por Zyra e Finances se KOKSH do paguaje furnitoret pasi Federata te kete paraqitur kontraten me furnitorin/et per produktin/et apo sherbimin/et e ofruar.

Vendim nr.18

Te aprovoje fondin prej 5000$ per kerkesen e F.SH.Ciklizmit, pasi zyra e finances se KOKSH te shikoje zerat dhe pagesa te behet tek furnitoret.

Vendim nr.19

Te aprovohet fondi i kerkuar nga F.SH. Qitja

Vendim nr.20

Te aprovohet Fondi 2500 $ per F.SH. Shahut

Vendim nr.21

Mbi “Pagesen e pjesemarrjes ne mbledhje te KE, Anetaret vendosen:  Duke filluar nga Mbledhja e sotme 03/05/2018, cdo mbledhje e KE do te paguhet 15000 leke /anetar si dhe do te shlyhet detyrimi i prapambetur 6000 lekë / mbledhje per cdo anetar pjesemarres. Vojo Malo kontribut tek F.Sh.Harku, Renis Tershana dhe Genc Boga  kontribut tek KOKSH.

Mbledhje KE 4 – Nuk jane marre vendime

 

26 Korrik 2018 / Mbledhje KE 5

Vendim 22

Sipas Ligjit 8788 te OJF , neni 21 pika 3, miratohen honorare per zotërinjte Koco Mikerezi dhe Labo Capo, te caktuar nga Komiteti Ekzekutiv  për të ndjekur grumbullimin e realizuar  nga Federatat Sportive pjesëmarrëse në Lojërat Mesdhetare “Taragona 2018”.

Vendim 23

Shef i Misionit do të jetë një person nga administrata dhe do të shoqërohet sipas rastit nga 1 ose më shumë anëtar të Komitetit Ekzekutiv

Vendim 24

Në seminarin e ICMG në Lisbon do të shkoj një person . Zgjedhja të bëhet nga Presidenti dhe Sekretari Përgjithshëm

Vendim 25

Vendimi i mëparshëm i Komitetit Ekzekutiv në lidhje me Federatën e Peshëngritjen nuk ndryshon. Duhet mbajtur parasysh që nuk penalizohen sportistët të cilët mund të marrin pjesë në aktivitetet e KOKSH.Ti kërkohet federatës ,në bashkëpunim me KOKSH, të organizoj një seminar edukimi në lidhje me antidoping .

Vendim 26

Ti paraqitet Komitetit Ekzekutiv në mbledhjen e ardhshme ndryshime në Rregulloren Financiare , te propozuara nga administrata e KOKSH.

Vendim 27

Federata Shqiptare e Rafting nuk do të financohet për aktivitetin pasi është realizuar tashmë ky aktivitet.

Vendim 28

Të dy sportistët medaliste të Lojërave Mesdhetare “Taragona 2018” , Komiteti Ekzkekutiv vendosi ti jap shpërblim në vlerën 300 mije leke secilit.

Vendim 29

Pas punës së realizuar për regjistrimin në Gjykatë të KOKSH , u ra dakort të paguhen honoraret për avokatët që punuan sipas faturave përkatëse.

Vendim 30

Miratohet shtimi i stafit të KOKSH duke punësuar një person në detyrën e asistentit kordinator projektesh, pasi të mbyllet procesi i rekrutimit. Pagesa do të jetë sipas kategorisë 4C.

Vendim 31

Miratohen shpërblimet e stafit për punën e bërë në pregatitje dhe pjesëmarrje në Lojërat Mesdhetare “ Taragona 2018”

Kliton Muca               300 USD, Eda Caushi                 200 USD, Luna Methasani         200 USD, Merita Guraziu          20.000 lek, Luan Beka                  20.000 lek,

19 Shtator 2018 / Mbledhje KE 6

U mor unanimisht vendimi meposhtem:

Vendim 32/2018

Miratohet rregullorja e mbështetjes financiare dhe u la detyrë ngritja e komisionit financë marketing.

U morr unanimisht vendimi i meposhtem:

Vendim 33/2019

Miratohet mbështetja per sportistëve në shumën e grantit të aprovuar nga Solidariteti Olimpik për Lojerat Olimpike Rinore Buenosaires2018 dhe shuma do të kalojë në llogarinë bankare të sportistëve. Për rastin e boksierëve do të përfitojnë njësoj dhe shuma do të mbulohet nga fondet e KOKSH. Për trajnerët nuk do të jepet grant.

Vendim 34/2018

Ti dërgojmë federatave sportive që të na dërgojnë propozimet e tyre per anetar te KAS mbi bazën e kritereve të ligjit për sportin.

Vendim 35 /2018

Miratohet pjesëmarrja në EYOF Sarajevo 2019.

Vendim 36/2018

Në unanimitet me 7 anëtarë prezent, u ra dakord mbi metodologjinë e vendosur mbi grumbullimin për 10 ditë, me kuotën si sportistët e sporteve individuale (50 USD/ditë * 14 persona * 2 ekipe * 10 ditë= 14000 USD). Nga përllogaritja, shuma totale është 14000 USD që KOKSH do të kalojë në llogarinë e FSHV.

Vendim 37/2018

Kërkesa e FSHC për ndryshim destinacioni të projektit të aprovuar më parë nga KOKSH, miratohet.

Vendim 38/2018

Në vijim vendimit të kërkesës së Federatës Shqiptare të Shahut për mbulimin e kostove të mbrëmjes Gala të aktivitetit të Frankofonisë, me 5 vota, 1 kundër dhe 1 abstenim u vendos që fatura e shpenzimeve të Galasë të mbulohet e plotë nga KOKSH

Vendim 39/2018

Në unanimitet, me 6 vota pro miratohet projekti i FSHJ sipas kërkesës së paraqitur.

_____ / Mbledhje KE 7 (mbledhja filloi, por u nderpre dhe nuk prodhoi vendime)

 

Vendim Qarkullues nr.    40     / date 2 Tetor 2018

“Komiteti Ekzekutiv miratoi fondin grant per pregatitje te pjesemarrjes ne LOR Buenos Aires 2018, per dy sportistet e disiplines se boksit Eriselda Selaj dhe Muhamet Qamili, ne vleren 1.000 usd per secilin. Pagesa behet ne llogarin direkt te sportistit, ne te njetat kushte si ato qe financohen nga Solidariteti Olimpik.”

Miratuar me  9 vota pro

 

7 dhjetor 2018 / Mbledhje KE

Vendim nr.41/2018

Komiteti Ekzekutiv miratoi organizimin e eventit “10 sportistet me te mire te vitit 2018”

Eventit do te organizohet ne partneritet me RTSH Sport dhe do te angazhohet nje agjensi e specializuar per organikzimin e ketij eventi.

U ra dakort qe ne fazen e pare te njoftohen te gjitha federatat , dhe brenda 10 diteve te propozojne jo me shume se tre sportit me te mire te tyre sipas rank listes boterore. Duhet qe sportistet te jene te rritur dhe jo te rinjte dhe propozimi te shoqerohet me CV dhe rezultatet sportive te ketj viti.

Ne fazen e dyte , do te jete Komisioni Tektin qe brenda dates 10 janar do te percaktoj procedurat dhe kriteret dhe do ti jape propozimet per nje liste te selektuar te sportiste Komitetit Ekzekutiv.

Ne fazen e trete jane Federatat qe do te bejne votimin e listes per vetem 10 sportistet final.

Komiteti Ekzekutiv do te bej konfirmimin e listes finale dhe procedurat e organizimit te eventit.

Vendim nr.42/2018

Komiteti Ekzekutiv miratoi kalimin e fondit dhe plotesimin e pagave te stafit  nga Fondet e KOKSH, per arsye te pamjaftueshmerise se fondeve ne buxhet per muajin nentor 2018.

Vendimi u miratua unanimisht

Vendim nr.43/2018

Komiteti Ekzekutiv miratoi propozimin per pagesen e nje page shtese per stafin e KOKSH me rastin e festave te fundvitit.

Vendimi u miratua me shumice votash

 

Vendim nr.44/2018

Komiteti Ekzekutiv vendosi te njoftohen bankat se veprimet financiare do te vazhdojne te firmosen sic ka qene rregulli me pare, me te dyja firmat e Presidentit dhe te Sekretarit te pergjithshem.

Vendimi u miratua me shumice votash.

Vendim qarkullues date 17 dhjetor 2018

Vendim nr.45/2018

Komiteti Ekzekutiv miratoi propozimin e paraqitur per te firmosur marrveshjen e ATR me Agjensine Travel Market srl , per Tokyo 2020

Vendim nr.46/2018

Ne lidhje me dy kuotat e akorduara nga Komiteti Olimpik Nderkombetar , 1 fotograf dhe 1 gazetar per pjesemarrje ne Lojerat Olimpike “Tokyo 2020” Komiteti Ekzekutiv vendosi ti dergoj kerkesen Televizioneve Kombetare ( publike dhe private) per propozimin e emrave per kuotat e mesiperme dhe mbulimin e shpenzimeve, duke i bere te qarte ne kritere se KOKSH realizon akreditimin e tyre. Deadline akreditimi eshte Mars 2019.

______________________________________________________________________________

Vendime KE viti 2017
Vendim nr. 1/2017
“Komiteti Ekzekutiv vendosi që struktura e Ekipit Shqiptar që do të marrë pjesë në Lojërat e
Solidaritetit Olimpik “Baku 2017” do të jetë si më poshtë :
1. Atletika pjesëmarrje dy sportistë dhe 2 trajnerë
2. Xhudo pjesëmarrje 1 sportist , 1 trajner
3. Karate pjesëmarrje 1 sportist , 1 trajner
4. Noti pjesëmarrje 1 sportist , 1 trajner
5. Taekëondo pjesëmarrje 1 sportist , 1 trajner
6. Peshëngritje pjesëmarrje 1 sportist , 1 trajner
7. Boksi pjesëmarrje 1 sportist , 1 trajner .
U ra dakort që Federatës së Boksit ti pranohet kërkesa për dy sportistë por në bazë të
rezultateve Komiteti të vendosë pjesëmarrjen në këto Lojëra për sportistin më të mirë.
Vendim nr. 2/2017
“Komiteti Ekzekutiv vendosi qe te miratojë në parim projektin për Mbështetjene talenteve të
reja.
Me anë të këtij projekti do të mund të financohen 10 sportistë për një periudhë 10 mujore .
Vlera totale e projektit do të jetë 25.000 USD”.
Vendim nr. 3/2017
“Komiteti Ekzekutiv vendosi qe te miratojë projektin e paraqitur nga Federata e Atletikes
për trajtimin dhe mbeshtetjen e sportisteve Izmir Smajlaj per kampjonat Boteror ne vleren
400.000 leke dhe te sportistes Luiza Gega per trajnimin e saj ne Kenia ne vleren 400.000
leke”
Vendim nr. 4/2017
“Komiteti Ekzekutiv vendosi qe te miratojë projektin e paraqitur nga Federata e Xhudos
Seminar per te rinjte per rregullat e reja te xhudos ne vleren prej 100.640 leke.”
Vendim nr. 5/2017
“Komiteti Ekzekutiv vendosi qe te miratojë projektin e paraqitur nga Federata e Ciklizmit
per mbeshtetje me baze materiale per ekipin Kombetar , per pjesemarrje ne Turin e
Shqiperise ne vleren 1.150.000 leke”
Vendim nr. 6/2017
“Komiteti Ekzekutiv vendosi qe te miratojë projektin e paraqitur nga Federata e
Taekwondos seminar per trajner ne vleren 394.000 leke”
Vendim nr. 7/2017
“Komiteti Ekzekutiv vendosi qe te miratojë projektin e paraqitur nga Federata e Shahut per
mbledhje baze materiale per projektin Shahu ne shkolle dhe ne vleren 800.000 leke
Vendim nr. 8/2017
“Komiteti Ekzekutiv vendosi qe te miratojë projektin e paraqitur nga Federata e Dancit
Sportiv , Kurs Kualifikimi per Trajner ne vleren 300.000 lek”
Vendim nr. 9/2017
“Komiteti Ekzekutiv vendosi qe te miratojë projektet e paraqitura nga Federata Basketbollit,
Volejbollit dhe Badmintonit , per te cilat do te aplikohet per tu mbeshtetur nga Programet e
Solidaritetit Olimpik.”
Vendim nr. 10/2017
“Komiteti Ekzekutiv vendosi që struktura e Ekipit Shqiptar që do të marrë pjesë në Lojërat e
Solidaritetit Olimpik “Baku 2017” do të jetë si më poshtë :
Nr
.
Last name* Firstname
*
Gender
*
Main
Nationalit
y ID*
Sport Positio
n
1
RAPOLLAR
I
FATJON M ALB TAEKWONDO
Coach
2 GJANA ELORD M ALB TAEKWONDO Athlet
3 CAPO LABO M ALB JUDO Coach
4 MERTURI ARTA F ALB JUDO Athlet
5 KOCI DURIM M ALB KARATE Coach
6 SELAMAJ SPAJDI M ALB KARATE Athlet
7 STERMASI TAULANT M ALB ATHLETICS Coach
8 DAUTI RELAKSA F ALB ATHLETICS Athlet
9 LISHI BRAHIM M ALB SWIMMING Coach
10 BAHOLLI DENI M ALB SWIMMING Athlet
11
KOVACI ZEF M ALB
WEIGHLIFTIN
G Coach
12
QERIMAJ ERKAND M ALB
WEIGHLIFTIN
G Athlet
13 MUCA KLITON M ALB Zyrtar Official
14 DERVISHI ERALD M ALB Shef Misioni Official
Vendim nr. 11/2017
“Komiteti Ekzekutiv vendosi qe te pranohet aplikimi i tyre per kete projekt por eshte e
rendesishme te permiresohet qendrimi i Federates ndaj KOKSH .
Vendim nr. 12/2017
“Komiteti Ekzekutiv vendosi qe te mbahet me date 13 Qershor ne ambjentet e Hotel
Mondial , ora 11.30 , nje takim falenderuar me perfaqesues te Drejtorise Arsimore dhe
mesuesit kordinatore te aktiviteteve , me qellim prezantimin e rezultateve dhe falenderim per
bashkepunimin”
Vendim nr. 13/2017
“Komiteti Ekzekutiv vendosi qe te procedohet me plotesimin e dokumentacionit dhe te filloj
implementimi i projektit Talentet e Reja.”
Vendim nr. 14/2017
“Komiteti Ekzekutiv vendosi, ne baze te Nenit 17 te Statutit, qe te miratoje mbajtjen e
Asamblese se 20-te te Pergjithshme Zgjedhore me date 30 Qershor 2017, ora 11, ne Durres.
Rendi i Ditës i propozuar i Asamblesë së Përgjithshme Zgjedhore:
 Fjala e hapjes nga Presidenti i KOKSH z. Viron Bezhani
 Dhënia e Urdhërave Olimpikë
 Ngritja e Komisionit të Verifikimit të Akreditimeve
 Ngritja e Komisionit të Votimit
 Prezantimi i kandidatëve për organet drejtuese sipas listës
 Fjala e kandidatit për President për prezantimin e platformës
 Procedura dhe mënyra e votimit
 Procesi i votimit, numërimit dhe shpallja e rezultateve
 Fjala përshëndetëse e Presidentit të zgjedhur nga Asambleja dhe mbyllja e punimeve
Ngarkohet stafi te nise njoftimet duke respektuar afati 30 ditor te njoftimeve dhe te ndiqen
procedurat perkatese per realizimin e saj sipas Statutit dhe Rregullores se Brendshme.
Brenda dates 14 qershor te mbyllen deri ne ora 17.00 ne perfundim te orarit zyrtar Lista e
Propozimeve dhe Lista e Akreditimeve te anetareve me te drejte vote , duke respektuar
nenin 17, pika 6 e Statutit “
Vendim nr. 15/2017
“Komiteti Ekzekutiv vendosi te pranoje Raportin dhe ky material gjithashtu te jete ne faqen
e webit te KOKSH ashtu si dhe raportet e tjera .”
Vendim nr. 16/2017
Miratohet kerkese nga Federata e Notit per kurs trajnimi per trajnere me pjesemarrjen e
lektorit te huaj ne vleren 638.000 lek.
Vendim nr. 17/2017
Miratohet kerkesa nga Federata e Taekwondose per licensim te trajnereve ETU Coach ne
austri , date 12 .05.2017 ne vlere 777.920 leke
Vendim nr. 18/2017
Miratohet kerkesa nga Federata e Tenisit per trajnimin e trajnereve dhe gjyqatare , date
29.05.2017 , ne vleren 480.000 leke.
Vendim nr. 19/2017
Miratohet projekti i Federates se Xhudos per faqe web dhe arkive dixhitale ne vleren 278.800
leke.
Vendim nr. 20/2017
Miratohet projekti i Federates se Boksi , mbeshtetje per pjesemarje ne Kampjonatin
Europian , date 16.05.2017 ne vleren 336,700 leke.
Vendim nr. 21/2017
Miratohet projekti i Federates se Qitjes, mbeshtetje per pjesemarrje ne Kampjonatin Boteror
per te rinj date 29.05.2017 ne vleren 205,500 lek.
Vendim 22/17
Komiteti Ekzkeutiv vendosi mbajtjen e Asamblese se Pergjithshem Zgjedhore te KOKSH ,
date 30 Qershor , tek Hotel Adriatik ne Plazh Durres , ora 11.00
Vendim 23/17
Vendosi qe Asambleja Zgjedhore te zhvillohet pa diskutime
Vendim 24/17
Vendosi te njoftoje kandidatet te respektojne heshtjen zgjedhore nje dite para zhvillimit te
Asamblese.
Vendim 25/17
Komiteti Ekzekutiv referuar Statutit te KOKSH , Nenit 16, pika 2.2. ne te cilen thuhet se
“cdo anetar me te drejte vote ka te drejte te propozoje jo me shume se 1 (nje) kandidat”,
vendosi te njoftoje anetaret te cilet kane paraqitur me shume se nje propozim te rishikojne
propozimet e tyre, dhe brenda afatit tre ditor te paraqesin propozimin duke perzgjedhur
vetem nje kandidat ndermjet atyre te paraqitura, brenda afatit.
Afati perfundimtar i paraqitjes se kandidatures eshte data 23 Qershor ora 12.00 (mesdite).
Nese brenda ketij afati anetaret e njoftuar nuk paraqesin nje propozim , sic eshte kerkuar me
lart, atehere do te konsiderohet se asnje propozim i vlefshem nuk eshte paraqitur nga
anetaret ne fjale.
Pas kesaj date te gjithe anetaret do te njoftohen , sipas nenit 16, pika 2.3 e statutit per emrat e
kandidateve .
Vendim 26/17
Vendim ne lidhje me kerkesen e Federates se Mundjes do te njoftohen te percaktojne emrat
e vetem dy personave qe do te akreditohen em te drejte votimi ne salle, dhe duhet te
kthehjne pergjigje deri me date 23 , ora 14.00
Vendim 27/17
Komiteti Ekzekutiv vendosi te mbaje mbledhjen e ardhshme date 23 Qershor ora 14.00
Duke ju referuar Statutit , neni 16, Pika 2.3 per respektimin e afatit 7 ditor para mbledhjes se
Asamblese se Pergjithshme, ne perfundim te mbledhjes se Komitetit Ekzekutiv do te
njoftohen te gjithe anetaret me te drejte vote per emrat e kandidateve dhe Lista te
Akreditimit.
Vendim 28/17
Struktura e Delegacionit te GYOR
Do te marrim pjese me tete sportite , nje F dhe nje M per sexcilen discipline
1.Atletike + trajner
2.Judo + trajner
3.Noti +trajner
4.Tenisi + trajner
Vendim 29/17
Komiteti Ekzekutiv konfirmon Listen e Akreditimeve te anetareve per ne Asamblene e 20-te
Zgjedhore qe do te mbahet me date 30 Qershor 2017.
Vendim 30 /2017
Komiteti Ekzekutiv vendosi , referuar Statutit Neni 17, Pika 1.5 qe Sportistet Olimpist te
cilet kane te drejte vote ne Asamble tw jenw Izmir Smajlaj dhe Nikol Merizaj
Vendim 31/2017
Komiteti Ekzekutiv miratoi Lista e Propozimeve , sipas kater pozicioneve, te cilat do te
publikohen ne faqen e webit te KOKSH ne perfundim te mbledhjes.
Vendim 32/2017
Komiteti Ekzekutiv miratoi modelin e Fleteve te Votimit, me te cilat do te votohet ne
Asamblene e dates 30 qershor 2017.
Vendim 33/2017
Komiteti Ekzekutiv vendosi te publikohet ne faqen e webit te KOKSH Procedura e Votimit
marre nga Rregullorja e Brendshme, Neni 28.
Vendim 34/2017
Komiteti Ekzekutiv vendosi ne baze te Nenit 16, pika 2.4 e Statutit , Komisioni Zgjedhor te
perbehet nga dy juriste ,anetar te KAS znj.Rovena Golemi dhe z.Franc Terihati , ndersa
personi trete te zgjidhet me propozim nga salla.
Vendim 35/2017
Media do te njoftohen qe per te marre pjese ne Asamblene e KOKSH duhet te akreditohen
deri me date 29 qershor 2017.
Vendim 36/2017
Me propozim te Presidentit te KOKSH , Z. Viron Bezhani , Komiteti Ekzekutiv vendosi per
Komisionet ne fushat perkatese qe do te funksionojne prane KOKSH gjate ketij mandati 4
vjecar , duke percaktuar dhe kryetarin perkates nga anetaret e Komitetit Ekzekutiv, si me
poshte :
1. Komisioni Teknik -Koco Mikerezi/Lapo Capo
2. Komisioni Femra dhe Sporti -Ela Tase/Majlinda Pilinci
3. Komisioni Sport per te Gjithe -Ilir Gusho
4. Akademia Olimpike Kombetare/ -Agron Cuka/ Renis Tershana
Komisioni Kultures dhe Edukimit
5. Komisioni Sportistit -Erlind Pellumbi
6. Komisioni Kualifikimit -Majlinda Pilinci
7. Komisioni Etikes -Erald Dervishi/Kryetar ne detyre
Vendim 37/2017
Komiteti Ekzekutiv vendosi qe Federata e Peshengritjes duhet te ktheje vleren e pajustifikuar
te fondit te perfituar, dhe nderkohe ajo nuk do te perfitoje projekte te tjera nga KOKSH ,
por jo projektet e bursave , me qellim qe te mos penalizohen sportistet.
Vendim 38/2017
Me propozim te Presidentit te KOKSH , Z. Viron Bezhani , Komiteti Ekzekutiv vendosi te
konfirmoj kandidaturen e z. Stavri Bello ne pozicionin e Sekretarit te Pergjithshem te
KOKSH, per mandatin 4 vjecar 2017-2020
Vendim 39/2017
Komitetit Ekzkekutiv vendosi qe te miratoj propozimin per akreditimin ne Lojerat Dimerore
“Pyeong Chang 2017” si media te Z. Renis Tershana i cili do te mbuloj detyren e fotografit
gjate zhvillimit te ketyre Lojerave, duke mbuluar personalisht shpenzimet.
Vendim 40/2017
Komiteti Ekzekutiv vendosi te miratoj kerkesen e Federates Shqiptare te Radioamatorizmit
te cilet do te marrin pjese me 3 pjesemarres ne Kampjonatin e 14 te Boteror ne Hungari
duke dhene minibuzin per transportin e tyre.
Vendim 41/2017
Komiteti Ekzekutiv vendosi te miratoj kerkesen e Federates Shqiptare te Hendbollit per
realizimin e 5 Kurseve te trajnimit me mesuesit e shkollave 9 vjecare, ne 5 qytete te
Shqiperise.Kjo eshte pjese e projektit First Step te Federates Boterore. Vlera e mbeshtetjes
eshte 200.000 leke , sipas kerkesave te aplikimit te projektit.
Vendim 42/2017
Me propozim te Z. Genc Boga , Komiteti Ekzekutiv vendosi që kandidatura e Federatës
Shqiptare të Peshëngritjes do të pranohet me kusht, duke qënë se Federata Shqiptare e
Pëshëngritjes ka detyrime financiare ndaj Komitetit Olimpik ( në bazë të vendimit nr.
37/2017)
Vendim 43/2017
Me propozim të Z. Viron Bezhani, Komiteti Ekzekutiv miratoi anëtarët për Komisionet në
fushat përkatëse që do të funksionojnë pranë KOKSH gjatë këtij mandati 4 vjecar , si më
poshtë :
– Komisioni Teknik
– KOCO MIKEREZI – KRYETAR
– LABO CAPO
– GJERGJ RULI (FSHA)
– NDOC QOKAJ (FSHM)
– AGIM ÇIRAKU (FSHN)
– MIRGEN PERO (FSHBo)
– BLERINA AGO (FSHR)
– PIRRO KOLEKA (Kryetar Shoqates se Klubeve Sportive)
– ELEZ GJOZA (FSHP)/ (me kusht)
– MUSTAFA TUKSEFERI (SPECIALIST nga Asambleja)
– Perfaqesues te sportit prane MASR ( si pozicion)
– ARBEN MARKAJ ( FSHT)
Komisioni Femra dhe Sporti
– ELA TASE -KRYETARE
– NATASHA KOTORRI
– FLORA TOTO
– MIRANDA HAXHOLLI
– KLODETA DIBRA
– MIRELA ÇEMERI
Komisioni Sport per te Gjithe
– Ilir Gusho- KRYETAR
– PREK PJETRUSHI
– ERVIN KOÇI
– MIRELA KULLA
– ARBEN ALIMEHMETI
– ARJAN PLAKU
– LAURA DERHEMI
Vendim 44/2017
Në lidhje me Komisionin e Kualifikimit, Komiteti Ekzekutiv vendosi që ta drejtojë Erlind
Pëllumbi ndërsa miratimi i anëtarëve do të bëhët mbledhjen e ardhshme.
Vendim 45 / 2017
Në lidhje me Komisiomin e Etikës, Komiteti Ekzekutiv vendosi që anëtarët e këtij komisioni
të zgjidhen pasi të studiohet praktika e IOC në lidhje me këtë Komision.
Vendim 46/2017
Duke ndjekur strukturën zyrtare të këtyre Lojërave, Komiteti Ekzekutiv miratoi strukturen e
Ekipit dhe Shef Misioni z. Kliton Muca.
Vendim 47/2017
Duke qënë se dokumentacioni lidhur me këtë projekt nga Federata Shqiptare e Basketbollit,
mbërriti me vonesë (sot) me email, Komiteti Ekzekutiv nuk kishte kohën e duhur në
dispozicion dhe vendosi ta shqyrtojë në mbledhjen e radhës.
Vendim 48/2017
Komiteti Ekzekutiv miratoi anetaresiomin ne KOKSH te Federates shqiptare te Vrojtuesve
te plazhit. Ky vendim do te kalohet ne Asamblene e radhes , per tu bere anetare me te drejta
te plota.
Vendim 49/2017
Komiteti Ekzkeutiv miratoi kerkesen e federates Shqiptare te Alpinizmit per te mbeshtetur
financiarisht pjesemarrjen ne Themelimin e Unionit Uropian (EUMA) te Federatave te
Alpinizmit Malor sipas projektit te paraqitur.
Vendim 50/2017
Komiteti ekzkeutiv vendosi qe duke filluar nga muaji tetor , pagat e punonjesve te KOKSH,
pjesa honorare do ti bashkohet pages aktuale dhe do te tatohet ne teresi sipas Ligjit “Per
mbledhjen e kontributeve shendetesore dhe shoqerore”
Vendim 51/2017
Komiteti Ekzekutim miratoi Route Map për Lojërat Olimpike Dimërore PyeongChang 2018
si dhe strukturën e Ekipit Olimpik pjesëmarrës në to .
Ekipi do të përbëhet nga 2 sportistë , 2 trajnerë , një mjek dhe Shef Misioni.
Vendim 52/2017
Komiteti Ekzekutiv mori informacion për aktivitetin e realizuar në 25 vjet AOSH dhe
vendosi të emëroj Eda Caushi me detyren e Drejtores së AOSH .
Presidentit aktual z. Agron Cuka dhe Drejtores Eda Caushi ju ngarkua detyra e organizimit
të Asamblesë së AOSH për të bërë zgjedhjet e reja.
Vendim 53/2017
Komiteti Ekzekutiv miratoi organizimin e eventit “10 sportistet me te mire te vitit 2017”.
Eventi do te realziohet në fund te muajit Janar duke angazhuar TV SCAN dhe pastaj shitjen
e tij në TV te tjera.
Do të njoftohen të gjitha Federatat sportive , të sjellin në KOKSH deri me date 15 Janar
propozimet për dy sportistët më të mirë të vitit së bashku me foto dhe info të aktiviteteve.
Më pas Komisioni Tektin dhe Komiteti Ekzekutiv do të vendosim për 10 emrat e sportistëve
më të mirë.
Në vazhim u miratua vendimi i mëposhtëm me 8 vota pro dhe dy abstenime:
Vendim 54/2017
Në lidhje me Bursat Olimpike, Komiteti Ekzkekutiv miratoi Listën e paraqitur nga
Komisioni Teknik, për tu dërguar në SO për miratim dhe më pas diskutimin për
shpërndarjen e vlerave të tyre sipas potencialeve të tyre për pregatitje dhe pjesemarrje në
Lojërat Olimpike “Tokyo 2020”
Vendim 55/2017
Komiteti Ekzkekutiv miratoi draft buxhetin e vitit 2018
Vendim 56/2017
Komiteti Ekzkeutiv vendosi të miratojë pagesën e taksës së antarësimit të Federatës së
Gjimnastikës në FIG dhe UEG për të mos lejuar përjashtimin e saj nga antarësimi në
Federatën Botërore dhe Europiane.
Vendim 57/2017
Komiteti Ekzekutiv vendosi të miratoj mbështetjen financiare për Federatën e Judos për
kursin e trajnimit, sipas projektit të kërkuar.
Vendim 58/2017
Komiteti Ekzekutiv vendosi të mbështetëse kërkesën e Federatës së Qitjes për blerje bazë
material sipas projektit të kërkuar.
Vendim 59/2017
Komiteti Ekzekutiv vendosi të miratojë për stafin shpërblim në vlerën e pagës një mujore
me rastin e fund vitit për punën e bërë gjatë vitit 2017.
Vendim 60/2017
Komiteti Ekzekutiv në lidhje me projektin TSG të aplikuar nga KOKSH në vlerën 60.000
usd për sportet ekipore, sipas kërkesave të Federatës së Volejbollit dhe Basketbollit, vendosi
të miratojë një ndarje të barabartë të fondeve për të dyja federatat, 30.000 usd për
Federatën e Basketbollit për aktivitet e tyre sipas projektit për vitin 2016-2017 dhe për
Federatën e Volejbollit për aktivitetet e kërkuara për vitin 2019-2020 pregatitje për Kupat e
Europës.
Vendim 61/2017
Miratohet kërkesa e Federatës së Volejbollit për miratim ndryshim destinacion Fondi, pasi
destinacioni mëparshëm është mbuluar nga Fondet e Ministrisë dhe zërat e tjera kërkohen të
mbulohen sipas aplikimit.
Vendim 62/2017
Blerje pajisja logjistike zyre ( fotokopje me ngjyra dhe kamera) pasi aktualisht kanë dalë jasht
përdorimit.Fotokopje model Conica Minolta Bizhup C308 dhe kamera HD, financuar nga
projektet speciale të Komitetit Olimpik Europian

Print Friendly

Comments are closed.