AOSH

Sesioni te Rinj.jpg

__________________________________________________________________

AKADEMIA OLIMPIKE SHQIPTARE

Krijimi

Akademia Olimpike Shqiptare është krijuar në vitin 1992, si strukturë në përbërje të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar. Organet drejtuese të AOSH propozohen nga anëtarët e Akademisë dhe miratohen nga Bordi Drejtues i KOKSH –it. Gjithë puna e AOSH bazohet në parimin e vullnetarizmit.

Misioni

Misioni i AOSH është përhapja e Olimpizmit dhe edukimit Olimpik nëpërmjet seminareve, sesioneve, konferencave, workshopeve. Targeti i misionit të saj nuk drejtohet vetëm me njerëzit që i përkasin sferës së sportit, por edhe më gjerë, gjithë atyre që e konsiderojnë Olimpizmin si filozofi të jetës.

Bashkëpunimi

AOSH bashkëpunon ngushtë me KOKSH, Akademinë Olimpike ndërkombëtare, me drejtuesit shtetërorë të sportit, Federatat sportive dhe me gjithë Institucionet e larta të Edukimit Fizik dhe Sporteve.

Bordi Drejtues

President : Prof. Asc. Dr. Agron Cuka

Drejtor: Enkelejda Caushi

Anëtarë të Bordit : Ela Baze, Silvana Delia, Juel Jarani, Elvana Alushani, Fatbardha Kovaci


Aktivitetet e Zhvilluara gjatë vitit 2012

I.                   Sesioni  vjetor i akademisë olimpike shqiptare Olimpizmi në sistemin Arsimor”

Tiranë, datë 23 Mars 2012

Temat që u referuan:

1. Olimpizmi në Sistemin Universitar në Shqipëri” nga Prof. Asc. Dr. Perparim Ferunaj

2. “Edukimi Olimpik në Sistemin Parashkollor” (Një ditë Olimpike në kopështin e Diellit)

nga Ela Baze

3. “Sporti dhe Arti, një univers pa të cilin njeriu nuk jeton dot” nga Hermon Madhi, mesues i piktures ne Liceun Artistik ” Jordan Misja”.

4. “Parimet e Olimpizmit për një zhvillim social-kulturor-shëndetsor dhe paqe ndërkombëtare”.nga Silvana Deliu

II.                Abstrakti I përgatitur për botimin e Librit { Proceedings të Sesionit 13 –të të drejtorëve të akademive Olimpike në Olimpia

III.             Prezantim me gojë ( Poerpoint) në Sesionin e drejtorëve të Akademive Olimpike  organizuar nga Akademia Olimpike Ndërkombëtare në Olimpia.

Tema “ Aktivitetet e Akademisë Olimpike Shqiptare për vitin 2011 – 1012”. Referimi nga Përparim Ferunaj dhe Junida Pogoni .

IV.              Prezantim dhe aktivitet në shkollën 9 vjeçare Gjergj Fishta. Tema Olimpizmi dhe misioni i saj nga Përparim Ferunaj

V.                 Prezantim me poster në Gjermani nga Agron Cuka mbi veprimtarinë e AOSH.

Print Friendly