Pyetsori 2014 për Anëtarët e KOKSH

PYETSORI VJETOR PËR ANËTARËT E KOKSH Me qëllim  përmirësimin efikasitetit të sistemit tonë kombëtar sportiv, KOKSH kërkon të mbledh nga anëtarët e tij  disa informacione mbi të cilat do të përpunohet një database, sipas pyetjeve në formular * Përgjigjet tuaja do të jenë të vlefshme dhe ne ju falënderojmë për gatishmërinë për të plotësuar këtë pyetësor me saktësi. […]

Mbledhjet e KE

VENDIME KE viti 2018 25 janar 2018/ Mbledhja KE 1 Vendimi 1/ 2018 Komiteti Ekzekutiv vendosi që flamur mbajtësja për ceremoninë e parakalimit të Ekipit Olimpik Shqiptar të jetë  Suela Mëhilli Vendimi 2/2018 Aktiviteti  “Sportistët më të mirë të vitit “do të realizohet në bashkëpinim me RTSH Sport datë 20 shkurt  2018, Hotel Sheraton , […]

Statuti i KOKSH

   STATUTI I KOKSH                   Miratimi IOC 2013

ANETARET E KOKSH

Anetaret e KOKSH FEDERATA SHQIPTARE E ALPINIZMIT, FEDERATA SHQIPTARE E ATLETIKES, FEDERATA E AERONAUTIKËS SHQIPTARE, FEDERATA SHQIPTARE E BADMINTONIT, FEDERATA SHQIPTARE E   BASKETBOLLIT, FEDERATA SHQIPTARE E  BILARDOS, FEDERATA SHQIPTARE E BODYBULIDING, FEDERATA SHQIPTARE E BOKSIT, FEDERATA SHQIPTARE E CIKLIZMIT, FEDERATA SHQIPTARE E DANCIT SPORTIV, FEDERATA SHQIPTARE E FUTBOLLIT, FEDERATA SHQIPTARE E GJIMNASTIKES, FEDERATA SHQIPTARE […]

IOC dhe EOC

KOMITETI OLIMPIK NDERKOMBETAR (IOC) IOC garanton promovimin e Olimpizmit dhe mbarëvajtjen e Lojërave në përputhje me Kartën Olimpike Lëvizja Olimpike përfshinë organizata, atletë dhe persona të tjerë që  kanë pranuar të udhëhiqen nga Karta Oimpike MISIONI I KOMITETIT OLIMPIK NDERKOMBETAR Komiteti Olimpik  Ndërkombëtar është autoriteti më i lartë i Lëvizjes Olimpike në të gjithë nivelet […]

Anetaret e Komitetit Ekzekutiv te KOKSH 2017-2021

Komiteti Ekzekutiv i KOKSH, ne baze te nenit 18 te Statutit te KOKSH perbehet nga Presidenti, Zv. Presidenti, Mbajtesi i Thesarit dhe 8 (tete) anetare te cilet zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme e KOKSH. Te zgjedhurit ne Asamblene e 20-te te Pergjithshme Zgjedhore te KOKSH, mbajtur me date 30 Qershor 2017, jane si me poshte: […]