Komisioni i Verifikimit dhe Etikes

Komisioni i Verifikimeve dhe i Etikës eshte nje nga organet e KOKSH, i pavarur dhe qe zgjidhet nga Anetaret e Asamblese se KOKSH. Ky organ eshte zgjedhur per here te pare ne Asamblene e Pergjithshme te 23-të e Jashtëzakonshme e KOKSH në 10.01.2021, si pjesë Statutit te ri te miratuar po ne kete Asamble. Anetaret […]

Pyetsori 2014 për Anëtarët e KOKSH

PYETSORI VJETOR PËR ANËTARËT E KOKSH Me qëllim  përmirësimin efikasitetit të sistemit tonë kombëtar sportiv, KOKSH kërkon të mbledh nga anëtarët e tij  disa informacione mbi të cilat do të përpunohet një database, sipas pyetjeve në formular * Përgjigjet tuaja do të jenë të vlefshme dhe ne ju falënderojmë për gatishmërinë për të plotësuar këtë pyetësor me saktësi. […]

Mbledhjet e KE

VENDIMET E MBLEDHJES DATE 09/03/2021 VENDIM NR. 2/2021  Vendimi u miratua unanimisht.  VENDIM NR. 3/2021  Anëtarët e KE miratuan që përzgjedhja e kompanisë audituese të përfshihet në Rendin e Ditës së Asamblesë Zgjedhore.  Vendimi u miratua me shumicë votash.  ——————————————————————————————————————– VENDIME KE viti 2018 25 janar 2018/ Mbledhja KE 1 Vendimi 1/ 2018 Komiteti Ekzekutiv vendosi që flamur mbajtësja për ceremoninë e parakalimit të Ekipit Olimpik Shqiptar të jetë  Suela Mëhilli Vendimi 2/2018 Aktiviteti  “Sportistët më të mirë të vitit “do […]

Statuti i KOKSH

  STATUTI I KOKSH 2021                Miratimi i IOC 2021

ANETARET E KOKSH

Anetaret e KOKSH FEDERATA SHQIPTARE E ALPINIZMIT, FEDERATA SHQIPTARE E ATLETIKES, FEDERATA E AERONAUTIKËS SHQIPTARE, FEDERATA SHQIPTARE E BADMINTONIT, FEDERATA SHQIPTARE E   BASKETBOLLIT, FEDERATA SHQIPTARE E  BILARDOS, FEDERATA SHQIPTARE E BODYBULIDING, FEDERATA SHQIPTARE E BOKSIT, FEDERATA SHQIPTARE E CIKLIZMIT, FEDERATA SHQIPTARE E DANCIT SPORTIV, FEDERATA SHQIPTARE E FUTBOLLIT, FEDERATA SHQIPTARE E GJIMNASTIKES, FEDERATA SHQIPTARE […]

IOC dhe EOC

KOMITETI OLIMPIK NDERKOMBETAR (IOC) IOC garanton promovimin e Olimpizmit dhe mbarëvajtjen e Lojërave në përputhje me Kartën Olimpike Lëvizja Olimpike përfshinë organizata, atletë dhe persona të tjerë që  kanë pranuar të udhëhiqen nga Karta Oimpike MISIONI I KOMITETIT OLIMPIK NDERKOMBETAR Komiteti Olimpik  Ndërkombëtar është autoriteti më i lartë i Lëvizjes Olimpike në të gjithë nivelet […]