IOC dhe EOC

KOMITETI OLIMPIK NDERKOMBETAR (IOC) IOC garanton promovimin e Olimpizmit dhe mbarëvajtjen e Lojërave në përputhje me Kartën Olimpike Lëvizja Olimpike përfshinë organizata, atletë dhe persona të tjerë që  kanë pranuar të udhëhiqen nga Karta Oimpike MISIONI I KOMITETIT OLIMPIK NDERKOMBETAR Komiteti Olimpik  Ndërkombëtar është autoriteti më i lartë i Lëvizjes Olimpike në të gjithë nivelet […]