Pyetsori 2014 për Anëtarët e KOKSH

PYETSORI VJETOR PËR ANËTARËT E KOKSH Me qëllim  përmirësimin efikasitetit të sistemit tonë kombëtar sportiv, KOKSH kërkon të mbledh nga anëtarët e tij  disa informacione mbi të cilat do të përpunohet një database, sipas pyetjeve në formular * Përgjigjet tuaja do të jenë të vlefshme dhe ne ju falënderojmë për gatishmërinë për të plotësuar këtë pyetësor me saktësi. […]

ANETARET E KOKSH

Anetaret e KOKSH FEDERATA SHQIPTARE E ALPINIZMIT, FEDERATA SHQIPTARE E ATLETIKES, FEDERATA E AERONAUTIKËS SHQIPTARE, FEDERATA SHQIPTARE E BADMINTONIT, FEDERATA SHQIPTARE E   BASKETBOLLIT, FEDERATA SHQIPTARE E  BILARDOS, FEDERATA SHQIPTARE E BODYBULIDING, FEDERATA SHQIPTARE E BOKSIT, FEDERATA SHQIPTARE E CIKLIZMIT, FEDERATA SHQIPTARE E DANCIT SPORTIV, FEDERATA SHQIPTARE E FUTBOLLIT, FEDERATA SHQIPTARE E GJIMNASTIKES, FEDERATA SHQIPTARE […]