Seanca permbyllese e ASMC 3 – Mbrojtja e projekt temave te pjesemarresve

2 Dhejtor 2016 Në kuadër të përmirësimit dhe zhvillimit të burimeve njerëzore në sport dhe sidomos atë në fushën e menaxhimit të organizatave sportive Olimpike, Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar pëmbylli me sukses Kursin e tretë të Avancuar mbi Menaxhimin Sportiv (ASMC 3). Pjesëmarrësit nga organizata sportive të ndryshme  realizuan mbrojtjen e Projekt-temes duke konkretizuar njohuritë […]

Hapen regjistrimet për Kursin e Avancuar të Menaxhimit Sportiv – ASMC 3

Përmirëso performancën dhe efektivitetin e organizatës nëpërmjet Kursit të Avancuar për Menaxhimin Sportiv (ASMC) Sporti në ditët e sotme është një fushë mjaft e gjerë që përfshin shumë disiplina të shkencave të ndryshme. Një komponent mjaf i rëndësishëm është aspekti menaxherial i cili shfaqet në nivele të ndryshme në organizatat sportive. Duke marrë në konsideratë rëndësinë […]

Fillon ASMC 2013 – Kursi i Avancauar për Menaxhimin Sportiv

KOKSH në kuadër të përmirësimit dhe zhvillimit të burimeve njerëzore në sport dhe sidomos atë në fushën e menaxhimit të organizatave sportive Olimpike, startoi Kursin e Avancuar për Menaxhimin Sportiv “ASMC 2013”. Ky është edicioni i dytë i këtij lloj kursi i cili mbështetet dhe financohet nga Solidariteti Olimpik i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Moduli 1 […]

Lista e kandidateve te pranuar per ASMC 2013

Per programin e Advanced Sport Management Course (ASMC 2013), pjesemarresit e me poshtem jane perzgjedhur per te  ndjekur kursin e ASMC 2013.