Sqarim për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH

Sqarim për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH Të nderuar Anëtarë,    Dëshirojmë t’ju sqarojmë në lidhje me njoftimin e zhvillimit të dy Asambleve, atë Statutore dhe atë Zgjedhore, sipas Rezolutës së miratuar nga JU në datën 09.2.2020 si dhe vendimit të Komitetit Ekzekutiv të KOKSH për këtë qëllim. Vendimi i Komitetit Ekzekutiv bazohet në zbatim dhe plotësim të […]

KE vendos datat për mbajtjen e Asambleve statutore dhe zgjedhore

Drejtuar :   Anëtarëve të Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH   Lënda:   Njoftim  Të nderuar Anëtarë të Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH,  Në bazë të Statutit të KOKSH dhe zbatim të Rezolutës së dakordësuar në Asamblenë e Jashtëzakonshme të datës 09/02/2020, ju njoftojmë se Komiteti Ekzekutiv i KOKSH në mbledhjen e datës 10.11.2020 vendosi me shumicë si vijon:  Mbajtjen […]

Draft Statuti i pregatitur nga Komiteti Teknik

Ne zbatim te Rezolutes se KOKSH date 09.02.2020, si vullnet i dakordesuar nga te gjitha palet anetare te Asamblese se Pergjithshme, ne paragrafin 6 te saj parashikon krijimin e Komitetit Teknik per rishikimin e Statutit. Ky Komitet i perbere nga perfaqesues te: Komitetit Olimpik Nderkombetar, Komitetit Olimpik Europian, Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise, si […]

Dita Botërore e Ecjes #worldwalkingday

4 tetori njihet zyrtarisht si Dita Botërore e Ecjes, ndaj edhe Organizata Botërore e Sport për të Gjithë (TAFISA) inkurajon të gjithë anëtarët e saj të bashkohen në stafetën më të madhe 24-orëshe në 160 vende të botës. Duke qënë se pandemia globale ka pezulluar cdo aktivitet sportiv dhe jo vetëm, kjo ditë është konceptuar […]

Informacion mbi perzgjedhjen e 2 anetareve te Komitetit Teknik te statutit dhe miratimi i Plan veprimit

Të nderuar Anëtarë të Asamblesë së KOKSH,   Në vijim ju infomojmë mbi procesin e kryer nga anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH mbi përzgjedhjen e 2 emrave për Komitetin Teknik që do të angazhohen në grupin e punës për rishikimin e Statutit, si dhe miratimin e Plan veprimit të propozuar nga  Komiteti Ekzekutiv i KOKSH.  Në përfundim të procesit të përzgjedhjes […]

SQARIM për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH

Sqarim për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH  Të nderuar Anëtarë,   Referuar amullisë të krijuar me dashje për shkak të komunikimeve që mund të keni marrë për zhvillimin e ndonjë Asambleje të Jashtëzakonshme për datën 1 Shtator 2020, Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar ju sqaron se:  ○ Çdo informacion apo njoftim që mund të merrni jashtë adresës zyrtare të […]