STATUTI I KOKSH MERR MIRATIMIN E IOC DHE MASR

Statuti i KOKSH merr miratimin e Ndërkombëtarëve dhe MASR  Pas zhvillimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të KOKSH datë 10.01.2021, bazuar në Kartën Olimpike dhe Ligjin për Sportin në Republikën e Shqipërisë, Statuti i miratuar në këtë Asamble ka marrë aprovimin dhe miratimin zyrtar të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë (MASR), si dhe Komitetit Olimpik […]

IOC dhe EOC mirepresin vendimet e Asamblese se Jashtezakonshme te KOKSH

Me ane te nje letre zyrtare drejtuar zv. Presidentit te KOKSH z.Vojo Malo, i cili tashme eshte edhe President ne detyre, perfaqesuesit e Komitetit Olimpik Nderkombetar (IOC) dhe Komitetit Olimpik Europian (EOC) jane njohur me vendimet e marra ne Asamblene e 23-te te Pergjithshme te Jashetzakonshme te KOKSH te cilat jane mirepritur prej tyre. Ata […]

Asambleja e 23-të e Jashtëzakonshme e KOKSH

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar zhvilloi në datën 10 janar 2021 Asamblenë e 23-të të Jashtëzakonshme, me kërkesë të më shumë se 2/3 të anëtarëve të Asamblesë së KOKSH me këtë Rend Dite: Fjala e hapjes nga Zv. Presidenti i KOKSH Ngritja e Komisionit të verifikimit të mandateve dhe votimit Votimi për miratimin në tërësi të […]

Asambleja Statutore e KOKSH – Informacion per Anetaret e KOKSH

Informacion për anëtarët e Asamblesë së KOKSH në lidhje me procedurën e Asamblesë së Përgjithshme Statutore më datë 13.12.2020. Të nderuar Anëtarë, Në bazë të Rezolutës së KOKSH, vendimit të Komitetit Ekzekutiv të KOKSH dhe konfirmimeve me email të më shumë se 2/3 të anëtarëve, ju informojmë se Asambleja e Përgjithshme Statutore do të mbahet […]

Lista e propozimeve te kandidateve per Asamblene Zgjedhore te KOKSH

Ne zbatim te Rezolutes se KOKSH dhe vendimit te Komitetit Ekzekutiv te dates 10.11.2020 per mbajtjen e Asamblese Zgjedhore ne daten 23 Dhjetor 2020, anetaret e KOKSH jane informuar respektivisht. Nga propozimet e ardhura nga Anetaret e Asamblese se KOKSH brenda dates 3 Dhjetor 2020 (afati per paraqitjen e propozimeve), ne vijim do te gjeni […]

Sqarim për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH

Sqarim për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH Të nderuar Anëtarë,    Dëshirojmë t’ju sqarojmë në lidhje me njoftimin e zhvillimit të dy Asambleve, atë Statutore dhe atë Zgjedhore, sipas Rezolutës së miratuar nga JU në datën 09.2.2020 si dhe vendimit të Komitetit Ekzekutiv të KOKSH për këtë qëllim. Vendimi i Komitetit Ekzekutiv bazohet në zbatim dhe plotësim të […]