Kontakt

Komiteti Olimpik Kombëtar ShqiptarNOC-ALB-CMYK

Adresa:    Rruga “Muhamet Gjollesha”

                    Sheshi Mustafa K.Ataturk (ish 21 dhjetori)
                    Tiranë, Shqipëri
                    P.O. Box 63,
Tel :         +355 42235249 / 2240602
Fax :       +355 42240565
E-mail: secretariat@nocalbania.org.al
Web: http://www.nocalbania.org.al
 
 

QR CodePrint Friendly