KAS

KAS – Keshilli i Arbitrazhit Sportiv

 

Perberja e KAS

Franc Tetihati     – Kryetar

Aldo Zadrima      – Anetar

Rovena Golemi   – Anetar

Ilir Panda             – Anetar

Pertef Hamzai   – Anetar

Mariela Berliku – Anetar

 

Erald Dervishi     – Anetar (dorehequr per shkak te zgjedhjes se tij ne KE te KOKSH ne Asamblene e 17 te KOKSH 20.09.2013)

Gerhard Velaj (ish anetar)

 

Kontakt

Keshilli i Arbitrazhit Sportiv

Rr. Muhamet Gjollesha, Sheshi Mustafa K. Ataturk
P.O.Box 63
Tel. 00355 4 2235249;
Fax 00355 4 2240565
E-mail:   kas@nocalbania.org.al

 

Prezantime ne lidhje me KAS

Keshilli i Arbitrazhit Sportiv

Roli dhe funksioni i Këshillit të Arbitrazhit Sportiv në Shqipëri

Rregullore KAS 

DREJTESIA SPORTIVE – Ilir Panda

______________________________________________________

Mbledhje e KAS – 25 Qershor 2012

U mblodh ne datë 25 Qershor 2012 Këshilli i Arbitrazhit Sportiv (KAS), në një mbledhje analizuese të punës së KAS gjatë këtij sezoni, mbledhje kjo e drejtuar nga kryetari i KAS shqiptar, z. Arben Rakipi.

Në rend të ditës u diskutua roli dhe marrëveshja kontraktuale që KAS ka me federatat shqiptare të sportit, në zgjidhjen e konflikteve sportive, dhe cfarë mund të bëhet për të përmirësuar marrëdhëniet me federatat, në mënyrë që ato të përfitojnë sa më shumë nga shërbimet që ofron KAS.

Një pikë tjetër që  u diskutua  ishte mbi mënyrat sa më efikase të zbatimit të vendimeve të KAS dhe ekzekutimit vullnetar të tyre, pasi ato kanë kaluar nëpër të gjitha fazat e apelimit dhe kanë marrë formë të prerë.

Gjithashtu, nga CAS Lausanne ( Këshilli  Ndërkombëtar i Arbitrazhit Sportiv) është njoftuar pranimi i z. Arben Rakipi si arbitër i kësaj organizate ndërkombëtare, duke patur mundësinë kështu të shqyrtojë konflikte sportive në nivel ndërkombëtar.

Print Friendly