Certifikohen pjesemarresit ne Kursin Teknik per Trajneret e Ciklizmit

Ka perfunduar Kursi Teknik per Trajenert e Ciklizmit i cili u zhvillua ne datat 19-26 Tetor 2015.
Ky ishte nje kurs ne zbatim te strategjise se KOKSH per trajnimin dhe kualifikimin e burimeve njerezore dhe specialisteve ne sport. Per kete qellim me mbeshtetjen financiare te Solidaritetit Olimpik dhe bashkepunimin me Federaten Boterore te Ciklizmit(UCI) u be e munduar ardhja e dy eksperteve te cilet drejtuan kursin per nivelin e pare te certifikimit te trajnereve sipas programit te UCI.
Kursi ishte shume intensiv me seanca teorike dhe praktike dhe ne fund te gjithe pjesemarresit iu nenshtruan testimit per njohurite e marra ne kurs.
Interesi dhe pjesemarrja ishte madhe dhe kursi u ndoq nga 29 pjesemarres nder to edhe 2 vajza.
Presidenti i KOKSH ne ceremonine e certifikimit theksoi rolin e KOKSH ne mbeshtetje te mundesive per te trajnuar dhe kualifikuar specialiste dhe trajnere duke vleresuar si elementin me te rendesishem ne rritjen cilesore te rezultateve sportive.
Keto mundesi do te vijojne edhe per sportet e tjera, u shpreh z. Bezhani.

Print Friendly

Comments are closed.