Komisioni Sport per te Gjithe i KOKSH

Komisioni Sport per te Gjithe i KOKSH i kryesuar nga z. Ilir Gusho, filloi punen e tij per te planifikuar aktivitetet qe KOKSH do te ndermarre ne baze te nje plani afatshkurter dhe afatgjate me qellim promovimin e sportit si nje e drejte qe i perket te gjithe njerezve per tu ushtruar, pa dallime apo barriera artificiale, si dhe per te promovuar vlerat e tij qofte ne aspektin edukativ, shendetit te mire apo aspektit shoqeror.

KomSPGJ

Komisioni Sport per te Gjithe

Kryetar:    Ilir Gusho

Anetare:    Ilia Gaxho, Fatos Gjata, Dena Grillo, Linda Kalemi, Ervin Koci,

Print Friendly

Comments are closed.