Lista e propozimeve te kandidateve per Asamblene Zgjedhore te KOKSH

Ne zbatim te Rezolutes se KOKSH dhe vendimit te Komitetit Ekzekutiv te dates 10.11.2020 per mbajtjen e Asamblese Zgjedhore ne daten 23 Dhjetor 2020, anetaret e KOKSH jane informuar respektivisht. Nga propozimet e ardhura nga Anetaret e Asamblese se KOKSH brenda dates 3 Dhjetor 2020 (afati per paraqitjen e propozimeve), ne vijim do te gjeni emrat e propozuar sipas pozicionit te kandidimit:

Per President te KOKSH

 • Agron Cuka
 • Fidel Ylli
 • Martin Biba
 • Vojo Malo

Per Zv. President te KOKSH

 • Arjan Konomi
 • Erlind Pellumbi
 • Majlinda Pilinci

Per mbajtes Thesari

 • Edlir Memaj
 • Genc Boga

Per Anetar te Komitetit Ekzekutiv

 • Agim Ciraku
 • Albens Vokopola
 • Elvis Toci
 • Endri Hoxha
 • Enkelejda Caushi
 • Erion Kanxheri
 • Fatbardha Kovaci
 • Florend Kalivopulli
 • Florian Muca
 • Igli Pustina
 • Ilir Gusho
 • Labo Capo
 • Majlinda Pilinci
 • Ndoc Qokaj
 • Nikolin Dionisi
 • Rando Kukeli
 • Renis Tershana
 • Skender Anxhaku
 • Tatjana Marash
 • Violeta Shqevi
 • Vojo Malo
Print Friendly

Comments are closed.