Lojerat I-ra Europiane “BAKU 2015”- Atletika

Shqiperia do te perfaqesohet ne Lojerat I-ra Europiane “BAKU 2015” ne sportin e Atletikes me 15 sportiste.
Ne keto lojera eshte i perfshire njekohesisht dhe Kampjonati Europian i Atletikes ( Liga 2-te dhe Liga 3-te)
Ne vazhdim skedat e tyre.

Baku Gega (AT)

 

Baku Urshini (AT)

Baku Stillo (AT)

 

Baku Qosja (AT)

Baku Burda (AT)

 

Baku Kellezi (AT)

 

Baku Kryezu (AT)

 

Baku Shestani (AT)

Baku Hoxha (AT)

 

Baku Mino (AT)

 

Baku Rrashi (AT)

 

Baku Hallunej (AT)

 

Baku Smajlaj (AT)

 

Baku Marashi (AT)

 

Baku Edison Muco (AT)

 

 

 

 

Print Friendly

Comments are closed.