Mbeshtetje financiare per pregatitjen e sportisteve pjesemarres ne Lojerat Mesdhetare “Tarragona 2018”

 

Në kuadër të pjesëmarrjes së Ekipit Mesdhetar Shqiptar në Lojërat Mesdhetare “Tarragona 2018”, për Federatat e sporteve individuale që tashmë kanë konfirmuar pjesëmarrjen, KOKSH do të mbështesi sportistët pjesëmarrës të realizojnë kamp stërvitor përgatitor.

Federatat e sporteve respektive duhet të paraqesin aplikimin pranë KOKSH për realizimin e kampit stërvitor përgatitor deri në datën 29 Maj 2018.

Në vijim do të gjeni informacion për procedurën e aplikimit, kushteve financiare dhe raportimit.

Për zbatimin dhe monitorimin e këtij projekti, KOKSH ka angazhuar me përgjegjësi anëtarët e Komitetit Ekzekutiv dhe njëkohësisht anëtarë të Komisionit Teknik të KOKSH z. Koco Mikerezi dhe z. Labo Capo.

Procedura grumbullimit Tarragona 2018

Formular-Aplikimi-Aneks 1

Raport Teknik – Aneks 2

Raport financiar – Aneks 3

Formular-dorezimi-dokumentacioni-Aneks-4

Print Friendly

Comments are closed.