Rezultatet mbi qendrimin e Anetareve per perzgjedhjen e kandidateve te Komitetit Teknik

Informacion për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH  

Në vijim të komunikimit tonë të datës 21.08.2020  mbi mënyrën e përzgjedhjes së dy anëtarëve në Komitetin Teknik për rishikimin e statutit të KOKSH, ju informojmë se brenda afatit datë 29.08.2020, u përgjigjën duke shprehur qëndrimin e tyre 45 subjekte anëtarë të KOKSH,  7 subjekte anëtarë të KOKSH nuk u përgjigjën.   

Nga totali i 45 subjekteve që janë përgjigjur, kanë shprehur qëndrimin e tyre si më poshtë:   

  • 37 subjekte janë shprehur për mënyrën me Email  
  • 1 subjekt është shprehur për mënyrën Online  
  • 7 subjekte janë shprehur për mënyrën  në Sallë 

Mbi bazën e qëndrimit të shumicës së anëtarëve, përzgjedhja e dy kandidatëve do të realizohet   

  • Me E-MAIL

Print Friendly

Comments are closed.