STATUTI I KOKSH MERR MIRATIMIN E IOC DHE MASR

Statuti i KOKSH merr miratimin e Ndërkombëtarëve dhe MASR 

Pas zhvillimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të KOKSH datë 10.01.2021, bazuar në Kartën Olimpike dhe Ligjin për Sportin në Republikën e Shqipërisë, Statuti i miratuar në këtë Asamble ka marrë aprovimin dhe miratimin zyrtar të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë (MASR), si dhe Komitetit Olimpik Ndërkombëtar (IOC).   

Ndër të tjera, ju rikujtojmë që IOC ka mirëpritur edhe vendimet e nxjerra nga kjo Asamble, duke i konsideruar të vlefshme dhe tejet të rëndësishme për të ardhmen e Lëvizjes Olimpike në vendin tonë.

Në vijim të zbatimit të Rezolutës së pranuar nga Asambleja, KOKSH është i vendosur të ndjek me përpikmëri hapat për një proces të saktë dhe të qetë deri në zbatimin e plotë të Rezolutës.

 

Print Friendly

Comments are closed.