Te dhenat per pjesemarresit ne Lojerat Europiane “Baku 2015”

BAKU-KOKSH
Njoftim per pjesemarresit ne Lojerat I-ra Europiane “Baku 2015”
Ju informojme se KOKSH ka pregatitur formularet e meposhtem online te cilet duhet te plotesohen me te dhena nga sportistet dhe nga trajneret qe do te marrin pjese ne Lojera. Keto te dhena kerkohen nga Komiteti Organizator i i Lojerave si dhe do te perdoren per botimin e broshures perfaqesuese te Ekipit pjesemarres ne keto Lojera.
Ndaj ju lutem, ne linkun me poshte secili pjesemarre sipas kategorise (trajner ose sportist), duhet te plotesoje formularin online me te dhenat e kerkuara.
Formulari online gjendet edhe ne websitin e KOKSH www.nocalbania.org.al . Plotesimi me te dhenat e pjesemarresve duhet bere deri me date 24 Maj 2015. 

Print Friendly

Comments are closed.