TRAJINIM ONLINE MBI ADMINISTRIMIN SPORTIV

🔴⚫️🔵 SE SHPEJTI… 15-29 Maj 2020
🔴⚫️🔵 KURS TRAJNIMI ONLINE 💻⌨️🖥
🔴⚫️🔵 MBI ADMINISTRIMIN SPORTIV 👩‍💼📑📉📊
💎💎💎 DEDIKUAR SPORTISTEVE

Sportistet e interesuar mund te regjistrohen ne linkun vijues

https://forms.gle/VeiT8E6MZ8WLBBER9

Numri pjesemarresve eshte i limituar prandaj parimi do jete kush regjistrohet i pari ze vendin.

Minimumi 40% e pjesemarresve do te jene sportiste (F).

Aplikantet qe do te perzgjidhen per te qene pjese e kursit te pare, do te kontaktohen me ane te e-mail dhe do te konfirmohet pjesemarrja e tyre.

Ne kurs do te trajtohen tematika te ndryshme te administrimit sportiv dhe ne fokus do te jete gjithshtu edhe roli i sportisteve ne Levizjen Olimpike.

Print Friendly

Comments are closed.