Femra në sport, dje dhe sot!

Duke festuar Ditën Ndërkombëtare të Grave, KOKSH shqiptar organizoi në 8 Mars 2021 webinarin me titull “Gratë në Sport, dje dhe sot”, transmetuar drejtpërdrejt në kanalet mediatike të KOKSH. Ky takim mblodhi rreth 20 pjesëmarrës, përfshirë ish-atletë, të cilët folën për të kaluarën dhe të tashmen duke u përballur me mendimet e atletëve aktualë, duke shkëmbyer përvoja, duke sjellë kujtime të një epoke të artë, por gjithashtu duke krahasuar avantazhet ose disavantazhet e femrave në sport.

Pjesë e takimit ishin gjithashtu përfaqësues të Ministrisë së Sporteve, KAS Shqiptar, Trajnere Femra, profesorë të Universitetit të Sporteve, Mësues të Edukimit Fizik, Doktor Sporti, Olimpistë, etj, të përshëndetur nga Ushtruesi i Detyrës së Presidentit të KOKSH Z. Vojo Malo, i cili bëri thirrje këtyre zonjave pasi që jemi në prag të zgjedhjeve për organet drejtuese të KOKSH për të inkurajuar angazhimin e tyre në zgjedhjet për një pozitë udhëheqëse në Bordin Ekzekutiv ose Komisioneve në KOKSH.

Takimi theksoi rëndësinë e përfshirjes së grave në sport dhe mundësi të barabarta, rasti i statutit të KOKSH që detyron normën e 30% të grave në anëtarët e Bordit Ekzekutiv. Aktualisht, në Bordin Ekzekutiv të KOKSH-it tonë, 25% e anëtarëve të zgjedhur janë gra. Gjithashtu në bursat e mbështetjes financiare që KOKSH ofron janë 32% gra.

Rekomandimet që dolën nga takimi theksuan rëndësinë e politikave për të mbështetur pjesëmarrjen e femrave në sport, menaxhim dhe udhëheqje. Takimi gjithashtu kontribuoi në dëgjimin e nevojave dhe ndërgjegjësimin për rolin dhe angazhimin e grave në sport.

GJYKATA REGJISTRON VENDIMET E ASAMBLESE SE KOKSH TE DATES 10.01.2021

Në kuadër të informimit dhe transparencës për situatën dhe zhvillimet e fundit rreth KOKSH ju informojmë se:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me anë të Vendimit Nr. 5934/2 datë 1.3.2021, vendosi pranimin e kërkesës së KOKSH për depozitimin në Regjistrin e Organizatave Jofitimprurëse të vendimeve të Asamblesë së Jashtëzakonshme të KOKSH të datës 10.1.2021 dhe të ndryshimeve statutore të miratuara në këtë Asamble.

Gjithashtu ju bëjmë me dije se ish Presidenti Bezhani ka vijuar me kërkesë paditë në Gjykatë si më poshtë:
Ashtu si në datën 29 Janar 2021, edhe në seancën e datës 01.03.2021 Gjykata pasi konstatoi se kërkesa e paditësit ish-presidenti Bezhani nuk kishte asnjë bazë dhe asnjë provë, vendosi MOSPRANIMIN e kërkesës së Viron Bezhanit për pezullimin e procedurës së depozitimit të Statutit dhe vendimeve të Asamblesë së datës 10.1.2021.
Ndërsa kërkesa e tij për pavlefshmërinë e vendimeve të kësaj asambleje do të shqyrtohet në datën 23 Mars 2021.

STATUTI I KOKSH MERR MIRATIMIN E IOC DHE MASR

Statuti i KOKSH merr miratimin e Ndërkombëtarëve dhe MASR 

Pas zhvillimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të KOKSH datë 10.01.2021, bazuar në Kartën Olimpike dhe Ligjin për Sportin në Republikën e Shqipërisë, Statuti i miratuar në këtë Asamble ka marrë aprovimin dhe miratimin zyrtar të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë (MASR), si dhe Komitetit Olimpik Ndërkombëtar (IOC).   

Ndër të tjera, ju rikujtojmë që IOC ka mirëpritur edhe vendimet e nxjerra nga kjo Asamble, duke i konsideruar të vlefshme dhe tejet të rëndësishme për të ardhmen e Lëvizjes Olimpike në vendin tonë.

Në vijim të zbatimit të Rezolutës së pranuar nga Asambleja, KOKSH është i vendosur të ndjek me përpikmëri hapat për një proces të saktë dhe të qetë deri në zbatimin e plotë të Rezolutës.

 

IOC dhe EOC mirepresin vendimet e Asamblese se Jashtezakonshme te KOKSH

Me ane te nje letre zyrtare drejtuar zv. Presidentit te KOKSH z.Vojo Malo, i cili tashme eshte edhe President ne detyre, perfaqesuesit e Komitetit Olimpik Nderkombetar (IOC) dhe Komitetit Olimpik Europian (EOC) jane njohur me vendimet e marra ne Asamblene e 23-te te Pergjithshme te Jashetzakonshme te KOKSH te cilat jane mirepritur prej tyre. Ata inkurajojne qe procesi te perfundoje sa me shpejte ne menyre qe KOKSH te fokusohet plotesisht ne misionin dhe pergjegjesite e tij dhe aktiviteteve te Levizjes Olimpike dhe Sportisteve, e per me shume ne pregatitjet per Lojerat Olimpike Tokyo 2020.

Asambleja e 23-të e Jashtëzakonshme e KOKSH

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar zhvilloi në datën 10 janar 2021 Asamblenë e 23-të të Jashtëzakonshme, me kërkesë të më shumë se 2/3 të anëtarëve të Asamblesë së KOKSH me këtë Rend Dite:

 1. Fjala e hapjes nga Zv. Presidenti i KOKSH
 2. Ngritja e Komisionit të verifikimit të mandateve dhe votimit
 3. Votimi për miratimin në tërësi të ndryshimeve statutore sipas draft-Statutit të hartuar nga Komiteti Teknik.
 4. Votimi për miratimin e 3 (tre) cështjeve të diskutueshme të Draft Statutit të rishikuar.
 5. Votimi për zgjedhjen e 3 (tre) anëtarëve të KVE.
 6. Votimi për shkarkimin nga detyra e Presidentit aktual të KOKSH, z. Viron Bezhani.
 7. Diskutim mbi Asamblenë Zgjedhore të KOKSH.
 8. Mbyllja 

Kjo Asamble u drejtua nga Zv. Presidenti i KOKSH Z. Vojo Malo në mungesë të Presidentit aktual z. Viron Bezhani.  Sipas Komisionit të Akreditimit dhe Votimit, i cili përbëhej nga 3 anëtarë të miratuar me unanimitet nga Asambleja: Albens Vokopola, Alfred Tahiraj dhe Endrit Hoxha, deklaruan që pjesëmarrja në Asamble ishte 57 nga 75 delegatë me të drejtë vote që përfaqësojnë 76% të anëtarëve të KOKSH, gjë që e bën asamblenë të vlefshme për të marrë vendime.

Gjatë Asamblesë u morën vendimet si më poshtë:

 1. Asambleja e Përgjithshme e 23-të e Jashtëzakonshme e KOKSH miratoi unanimisht Draft Statutin në terësi të hartuar nga Komiteti Teknik i KOKSH.
 2. Asambleja e Përgjithshme e 23-të e Jashtëzakonshme e KOKSH për tre cështjet e diskutueshme të paraqitura nga Komiteti Teknik i Draft Statutit duke sjellë vendimet si vijon:                                        
  • Anëtarët me Titull Individual nuk do të jenë anëtarë me të drejtë vote në Asamblenë e KOKSH.
  • Kandidati për President i KOKSH nuk përbën pengesë që të ketë përfshirje në politikë.
  • Shoqatat e sporteve Olimpike gëzojnë të drejtën e 1 vote në Asamblenë e KOKSH, nga 2 vota që kishin më parë.
 3. Asambleja e Përgjithshme e 23-të e Jashtëzakonshme e KOKSH me votim të fshehtë shkarkoi z. Viron Bezhani nga detyra aktuale si President i KOKSH me 44 vota pro, 9 kundër dhe 1 e pavlefshme.
 4. Asambleja e Përgjithshme e 23-të e Jashtëzakonshme e KOKSH me votim të fshehtë zgjodhi anëtarë të Komisionit të Verifikimit dhe Etikës anëtarët:
  • Rovena Golemi; Klementina Caushaj dhe Reshard Kellici

Pas shpalljes së rezultateve të votimit, Zv. Presidenti u shpreh lidhur me datën e Asamblesë Zgjedhore, se duhet të ndjekim procedurat e regjistrimit në Gjykatë dhe MASR, më pas edhe nga ndërkombëtarët.

Menjëherë sapo të bëhët miratimi nga këto të 3 institucione, Komiteti Ekzekutiv do të vendos për datën e Asamblesë Zgjedhore.

Presidenti në detyrë i KOKSH do të jetë Zv. Presidenti Vojo Malo deri në Asamblenë Zgjedhore të radhës.

Asambleja Statutore e KOKSH – Informacion per Anetaret e KOKSH

Informacion për anëtarët e Asamblesë së KOKSH në lidhje me procedurën e Asamblesë së Përgjithshme Statutore më datë 13.12.2020.

Të nderuar Anëtarë,

Në bazë të Rezolutës së KOKSH, vendimit të Komitetit Ekzekutiv të KOKSH dhe konfirmimeve me email të më shumë se 2/3 të anëtarëve, ju informojmë se Asambleja e Përgjithshme Statutore do të mbahet më datë 13 dhjetor 2020, në ambjentet e Hotel Mak Albania (ish Hotel Sheraton).

Tashmë, secili nga anëtarët është njohur me Draft Statutin dhe vetëm 3 janë cështjet e diskutueshme për të cilat Anëtarët e Asamblesë ftohen të shprehen me anë të votës në datë 13 Dhjetor 2020, proces i cili do të miratojë të plotë Statutin me ndryshimet e kërkuara nga Anëtarët e KOKSH, sipas Rezolutës së datës 09 Shkurt 2020.

Njoftohen të gjithë anëtarët e Akredituar për të marrë pjesë në këtë proces votimi ditën e Dielë, nga ora 09:30-11:30, në ambjentet e Hotel Mak Albania (ish Hotel Sheraton) duke respektuar rregullat anti covid.

 • Në sallën e votimit do të lejohen të hyjnë vetëm personat e akredituar.
 • Anëtarët duhet të kenë me vete kartën e identitetit (ose në mungesë pashaportë)

Procedura e Votimit

Fletët e votimit i dorëzohen vetëm personave të akredituar

 • 1 fletë votimi për 3 ceshtjet e diskutueshme
 • 1 fletë votimi për miratimin e Statutit në tërësi
 • 1 fletë votimi për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Verifikimeve dhe Etikës (KVE)

Në përfundim të votimit, Komisioni do të shpallë rezultatet.

Të nderuar Anëtarë të KOKSH, për tu njohur më shumë gjeni me poshtë:

 • Lista e të akredituarve
 • Fletët e votimit

 • Konfirmimin e më shumë se 2/3 e Anëtarëve të Asamblesë