NJOFTIM

 

Kopjoni linkun e meposhtem dhe ne Google mund te  plotesoni formularin e aplikimit dhe i jepni submit qe formulari te arrij tek ne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTUe9UAe_-Ra78xDBoqdxixtNNJ6O8-sMhwzFjmu6sdljtoQ/viewform?c=0&w=1

 

Kurs për Administratorë Sportivë (3 ditor) / 24-26 Tetor 2018

Kurs për Administratorë Sportivë (3 ditor)

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, në vijim të interesit për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore nëpërmjet trajnimit, duke synuar përmirësimin me njohuri të burimeve njerëzore që operojnë në fushën e sportit apo japin kontribut në Federatat ose Shoqatat/Klubet Sportive,  ka planifikuar të zhvillojë Kurs për Administratorë Sportivë në datat 24-26 Tetor 2016.

Në mënyrë të vecantë, KOKSH inkurajon pjesëmarrjen e femrave dhe të rinjve që të pajisen me njohuri bazë mbi aftesitë menaxheriale në fushën e sportit.

Për regjistrimin, shkarkoni formularin e aplikimit, e plotësoni dhe e dërgoni atë në adresën e-mail kliton.muca@nocalbania.org.al brenda afatit të pëcaktuar.

NJOFTIM

 

Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar shpall konkursin per krijimin e Logos se eventit “60 vjet KOKSH”.

 • Simboli I krijuar per kete event duhet te permbaje logon ekzistuese te KOKSH, dhe te prezantohet ne versione te ndryshme , pasi do te perdoret per prodhimin e materialeve promocionale per kete event.
 • Afati I perfundimit te prezantimit te materialeve eshte data 15 shtator.
 • Punimet fituese do te shpallen me date 30 shtator,
 • Fituesi do te marre shperblim ne vleren 30.000 leke

Personat e interesuar te kontaktojne ne adresen e secretariat@nocalbania.org.al per te marre logon aktuale te  KOKSH.

NJOFTIM

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar kërkon të punësojë një asistent koordinator projektesh që plotëson kriteret e më poshtëme:

Pozicioni i punës: Me kohë të plotë

Paga:  e kënaqëshme

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Të jetë i aftë të kooridinojë projektet duke sjellë efektivitet, cilësi dhe realizim në afate
 • Të ketë përgjegjësi manaxheriale për një apo disa projekte të pavarur nga njëri – tjetri;
 • Të jetë përgjegjës për realizimin e projekteve sipas objektivave të miratuara duke koordinuar proceset e ndryshme të zbatimit, ashtu dhe strukturat përkatëse organizative;
 • Të jetë i aftë të menaxhojë buxhetet e projekteve;
 • Të sigurojë cilësinë e projekteve.
 • Të raportojë me shkrim për ecurinë e projekteve Menaxherit të Projektit
 • Të bëjë analizë për cdo projekt që iniciohet dhe për cdo projekt që realizohet
 • Të promovojë dhe komunikojë realizimin e projekteve në media elektronike dhe rrjete sociale
 • Të komunikojë rregullisht me Menaxherin e Projektit, partnerët vendas dhe ndërkombëtarë për koordinimin dhe menaxhimin e projekteve si dhe realizojë raportimin e duhur

Akademia Olimpike Shqiptare , 25 vjet

Publikuar ne Prill 2018, ne  Revisten e 13 te Akademise Olimpike Nderkombetare , artikulli per sesion vjetor te Akademise Olimpike Shqiptare dhe festimi i 25 vjetorit te saj.

Ne linkun e meposhtem gjeni Revisten e plote

http://ioa.org.gr/wp-content/uploads/2018/06/doa_13th_journal_low.pdf

Revista 13 IOA