Kurs 3 ditor per Administratore Sportive / 9-11 Tetor, Berat

Kurs për Administratorë Sportivë (3 ditor)

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, në vijim të interesit për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore nëpërmjet trajnimit, duke synuar përmirësimin me njohuri të burimeve njerëzore që operojnë në fushën e sportit apo japin kontribut në Federatat ose Shoqatat/Klubet Sportive,  për vitin 2019 ka planifikuar të zhvillojë Kursin e dytë trajnues për Administratorë Sportivë në datat 25-27 Shtator 2019.

Në mënyrë të vecantë, KOKSH inkurajon pjesëmarrjen e femrave dhe të rinjve që të pajisen me njohuri bazë mbi aftesitë menaxheriale në fushën e sportit.

  • Kursi III – 9-11 Tetor 2019, në Berat

Për regjistrimin,  klikoni ketu [ REGJISTRIMI ]

Kush mund të marrë pjesë në Kurs?

Ky kurs synon pjesëmarrjen e anëtarëve e bordit/kryesisë ose stafit me pagesë të Federatave sportive, të shoqatave ose klubeve sportive të cilat janë anëtare të Federatave Spotive. Gjithashtu janë të ftuar të marrin pjesë edhe ata individëqë kanë lidhje me sportin, por që nuk janë pjesë e organizatave sportive (si psh. Mësues të edukimit fizik, persona përgjegjës që ushtrojnë detyrën e tyre në institucione publike dhe që mbulojnë fushën e sportit, etj.). Megjithatë përparësi do të kenë kandidatët që vijnë nga organizatat sportive.

Numri i pjesëmarrësve

Numri i personave që mund të ndjekin këtë kurs do të jetë deri në 20 persona, prandaj regjistrimi do të jetë mbi parimin “kush vjen i pari regjistrohet” deri në plotësimin e kuotës së përcaktuar.

Pjesëmarrja dhe Certifikimi

Për marrjen e certifikatës së lëshuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, pjesëmarrësi duhet të ndjekë të gjithë programin e përcaktuar të kursit. Ata individë që e kanë kryer një herë këtë kurs brenda 6 viteve të fundit, nuk mund të regjistrohen sërish.

KURSI PER ADMINISTRATORE SPORTIVE / 31 Jan-2 Shkurt 2019

Kurs për Administratorë Sportivë (3 ditor)

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, në vijim të interesit për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore nëpërmjet trajnimit, duke synuar përmirësimin me njohuri të burimeve njerëzore që operojnë në fushën e sportit apo japin kontribut në Federatat ose Shoqatat/Klubet Sportive,  ka planifikuar të zhvillojë Kurs për Administratorë Sportivë në datat 31 Janar – 1 & 2 Shkurt 2019.

Në mënyrë të vecantë, KOKSH inkurajon pjesëmarrjen e femrave dhe të rinjve që të pajisen me njohuri bazë mbi aftesitë menaxheriale në fushën e sportit.

  • Kursi I – 31 Jan – 2 Shkurt 2019, në Tiranë

Për regjistrimin,  klikoni ketu [ REGJISTRIMI ]

Sesioni Vjetor i Akademise Olimpike Shqiptare , 5 Dhjetor 2019

Akademia Olimpike Shqiptare organizoi Sesionin Vjetor 2018 me teme “Sportistet si modele te edukimit” ne 5 Dhjetor 2018. Ky sesion u pershendet nga Dekani i Akademise Olimpike Nderkombetare Z. Konstantinos Georgiadis, Presidenti i Akademise Olimpike Shqiptare z. Agron Cuka si dhe Presidenti i KOKSH z. Viron Bezhani. Te ftuar special ishin dy sportistet elitare Luiza Gega dhe Izmir Smajlaj te cilet ndane me te pranishmit modelin e tyre dhe eksperiencat personale.
Z. Konstantinos Georgiadis dhe z. Petrit Qendro u nderuan me Simbolin e 25 vjetorit te Akademise Olimpike Shqiptare per kontribut te vecante ne zhvillimin e Akademise dhe Olimpizmit.

Sesioni vijoi me referimet akademike per temat “Kampionet Olimpike, roli i tyre dhe edukimi” nga Drejtoresha e AOSH Znj. Eda Caushi dhe “Sportistet si Rol Model ne edukimin e te rinjve” nga Z. Robert Citozi, Anetar Bordi AOSH dhe Zv. Rektor i UST. Ne panel ishte i ftuar dhe Z. Arjan Konomi nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise.

Pjesa e dyte e Sesionit u perqendrua mbi temen “Edukimi fizik dhe Olimpizmi” ku referoi Znj. Elvira Baze nga MASR mbi “Edukimi Olimpik si pjese integrale e lëndës edukim fizik, sporte dhe shëndet dhe orientimi i tij sipas kompetencave”.

Ne salle pervec personaliteteve apo ish figurave te shquara te sportit shqiptar dhe olimpizmit, kishte perfaqesues te pothuajse te gjitha Drejtorive Arsimore Rajonale dhe Zyrave Arsimore ne vend, ku ndane eksperiencat e tyre si Modele te organizimit te“Javes Olimpike 2018” Znj. Alma Oshafi, Drejtoreshe e Shkolles se Mjeshterise Sportive Durres dhe Znj,Lindita Turkeshi, Drejtore e Shkolles 9 vjecare “Vasil Ziu” Durres

Ne pergatitje te Javes Olimpike 2019, sesioni vjetor i Akademise mirepriti punimet artistike dhe artizanale ne nga nxenes dhe mesues te ed. fizik ne shkollen Ishull Lezhe, te cilet dhuruan per Akademine Olimpike Nderkombetare nje flamur te qendisur me rrathet olimpik.
Ndersa KOKSH dhuroi iu dha komplete sportive per pjesemarresit e konkursit.
Sesioni Vjetor mbylli punimet me nje foto te perbashket te pjesemarresve.

 

KURSI PER ADMINISTRATORE SPORTIVE / 14-16 Nentor 2018

Kurs për Administratorë Sportivë (3 ditor)

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, në vijim të interesit për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore nëpërmjet trajnimit, duke synuar përmirësimin me njohuri të burimeve njerëzore që operojnë në fushën e sportit apo japin kontribut në Federatat ose Shoqatat/Klubet Sportive,  ka planifikuar të zhvillojë Kurs për Administratorë Sportivë në datat 14-16 Nentor 2018.

Në mënyrë të vecantë, KOKSH inkurajon pjesëmarrjen e femrave dhe të rinjve që të pajisen me njohuri bazë mbi aftesitë menaxheriale në fushën e sportit.

  • Kursi III –  14-16 Nentor 2018, në Tiranë

Për regjistrimin,  klikoni ketu [ REGJISTRIMI ]