NJOFTIM

 

Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar shpall konkursin per krijimin e Logos se eventit “60 vjet KOKSH”.

 • Simboli I krijuar per kete event duhet te permbaje logon ekzistuese te KOKSH, dhe te prezantohet ne versione te ndryshme , pasi do te perdoret per prodhimin e materialeve promocionale per kete event.
 • Afati I perfundimit te prezantimit te materialeve eshte data 15 shtator.
 • Punimet fituese do te shpallen me date 30 shtator,
 • Fituesi do te marre shperblim ne vleren 30.000 leke

Personat e interesuar te kontaktojne ne adresen e secretariat@nocalbania.org.al per te marre logon aktuale te  KOKSH.

NJOFTIM

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar kërkon të punësojë një asistent koordinator projektesh që plotëson kriteret e më poshtëme:

Pozicioni i punës: Me kohë të plotë

Paga:  e kënaqëshme

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Të jetë i aftë të kooridinojë projektet duke sjellë efektivitet, cilësi dhe realizim në afate
 • Të ketë përgjegjësi manaxheriale për një apo disa projekte të pavarur nga njëri – tjetri;
 • Të jetë përgjegjës për realizimin e projekteve sipas objektivave të miratuara duke koordinuar proceset e ndryshme të zbatimit, ashtu dhe strukturat përkatëse organizative;
 • Të jetë i aftë të menaxhojë buxhetet e projekteve;
 • Të sigurojë cilësinë e projekteve.
 • Të raportojë me shkrim për ecurinë e projekteve Menaxherit të Projektit
 • Të bëjë analizë për cdo projekt që iniciohet dhe për cdo projekt që realizohet
 • Të promovojë dhe komunikojë realizimin e projekteve në media elektronike dhe rrjete sociale
 • Të komunikojë rregullisht me Menaxherin e Projektit, partnerët vendas dhe ndërkombëtarë për koordinimin dhe menaxhimin e projekteve si dhe realizojë raportimin e duhur

Akademia Olimpike Shqiptare , 25 vjet

Publikuar ne Prill 2018, ne  Revisten e 13 te Akademise Olimpike Nderkombetare , artikulli per sesion vjetor te Akademise Olimpike Shqiptare dhe festimi i 25 vjetorit te saj.

Ne linkun e meposhtem gjeni Revisten e plote

http://ioa.org.gr/wp-content/uploads/2018/06/doa_13th_journal_low.pdf

Revista 13 IOA

Ekipi Shqiptar pjesemarres ne Lojerat Mesdhetare “Tarragona 2018”

Ekipi Shqiptar pjesëmarrës në Lojërat Mesdhetare “Tarragona 2018” do të jetë i përbërë si më poshtë:

14 sporte pjesëmarrëse

13 sporte individuale  (Atletike, Boks, Ciklizem, Hark, Judo, Karate, Mundje, Not, PingPong, Qitje, Rowing, Tenis, Taekwondo)

1 sport ekipor (dy ekipet e volejbollit M & F)

36 sportistë të sporteve individuale

24 sportistë ekipet e volejbollit

 

Mbeshtetje financiare per pregatitjen e sportisteve pjesemarres ne Lojerat Mesdhetare “Tarragona 2018”

 

Në kuadër të pjesëmarrjes së Ekipit Mesdhetar Shqiptar në Lojërat Mesdhetare “Tarragona 2018”, për Federatat e sporteve individuale që tashmë kanë konfirmuar pjesëmarrjen, KOKSH do të mbështesi sportistët pjesëmarrës të realizojnë kamp stërvitor përgatitor.

Federatat e sporteve respektive duhet të paraqesin aplikimin pranë KOKSH për realizimin e kampit stërvitor përgatitor deri në datën 29 Maj 2018.

Në vijim do të gjeni informacion për procedurën e aplikimit, kushteve financiare dhe raportimit.

Për zbatimin dhe monitorimin e këtij projekti, KOKSH ka angazhuar me përgjegjësi anëtarët e Komitetit Ekzekutiv dhe njëkohësisht anëtarë të Komisionit Teknik të KOKSH z. Koco Mikerezi dhe z. Labo Capo.

Procedura grumbullimit Tarragona 2018

Formular-Aplikimi-Aneks 1

Raport Teknik – Aneks 2

Raport financiar – Aneks 3

Formular-dorezimi-dokumentacioni-Aneks-4