Mbështetje Financiare për Projekte

PDF logo Rregullore per mbeshtetjen financiare_KOKSH

excel logo Formular dorezimi dokumentacioni (Aneks 4)

word logoFormular Aplikimi (Aneks 1)

PDF logo Formular Aplikimi _Aneks 1

word logoRaport Teknik (Aneks 2)

PDF logo Raport Teknik _Aneks 2

word logoRaport financiar (Aneks 3)

PDF logoRaport financiar _Aneks 3

Projekti Special i EOC

Aplikim per mbeshtetje me Projekte Speciale nga Komiteti Olimpik Europian (sipas aplikimit dhe fondit vjetor). Shuma vjetore ne dispozicion eshte 12.000 USD.

Print Friendly

Comments are closed.