Sponsors

Vodafone Albania

Vodafone, njëri prej operatorëve më të fuqishëm  të komunikimeve elektronike në botë, hyri me shërbimet e tij në Shqipëri më 3 Gusht 2001. Vodafone Albania përdor teknologjinë më të fundit të komunikimeve elektronike dhe mjetet më moderne dhe praktike për përdoruesin, për t’u ofruar atyre një gamë të gjerë shërbimesh dhe ofertash, të krijuara për të përmbushur më së miri nevojat e tyre të komunikimit.

Kompania Vodafone Albania ka momentalisht ne funksionim një rrjet prej 130 dyqanesh në të gjithë vendin. Pikat e shitjes janë në shërbim të klientëve çdo ditë të javës, duke ofruar produkte dhe shërbime të kompanisë Vodafone, telefona celularë dhe aksesorë, si dhe asistencë teknike.

Përgjatë aktivitetit të saj në Shqipëri, Vodafone Albania ka rritur performancën e saj të biznesit, duke qenë një prej kompanive kryesore që kontribuojnë në mënyrë domethënëse në ekonominë shqiptare. Kompania Vodafone Albania ka rekrutuar punonjësit dhe ekspertizën më të mirë në vend dhe ka trajnuar e promovuar profesionalisht punonjësit e saj, duke u bërë një prej vendeve të punës më të preferuar dhe më të admiruar për shqiptarët.

Gjithashtu Vodafone Albania ka kontribuar në mënyrë domethënëse në jetën sociale dhe kulturore të vendit, duke bashkëpunuar me partnerë kyç. Projektet sociale dhe kulturore të zbatuara me sukses nga Vodafone Albania i kanë shërbyer shumë komuniteteve urbane dhe rurale në të gjithë vendin, duke promovuar artin, kulturën dhe sportin. Përveç përfaqësimit të një emri të mirënjohur botëror të komunikimeve elektronike, nëpërmjet dedikimit të vazhdueshëm dhe pjesëmarrjes aktive, Vodafone Albania është tashmë sinonimi i një kompanie që mbështet dhe promovon kulturën, artin, dhe pjesëmarrjen qytetare.

__________________________________________________

 

 

Print Friendly