Bekim BASHA

Identiteti

Sport
Kategoria

Data e lindjes
Vendi i lindjes
Trajner

Karate
75kg

20/05/1999
Shqipëri (ALB)
x

Federata

ME SHUME RRETH SPORTIT

zbuloni lojërat e radhës

Lajme

MË SHUMË PËR OLIMPISTËT

MË SHUMË RRETH...