Ezio LEONETTI

Ezio leonetti Albania

Identiteti

Sport
Kategoria

Data e lindjes
Vendi i lindjes
Trajner
Rezultatet

Skijim alpin
Slalom, Giant Slalom

15/10/2002
Turin (ITA)
x
www.fis-ski.com

Federata

ME SHUME RRETH SPORTIT

zbuloni lojërat e radhës

Lajme

më shumë për olimpistët

S2ABC Project

Sekretari i Përgjithshëm i KOKSH z.Gerti Shima, Kordinatore e Federatave...

MË SHUMË RRETH...