Franko BURRAJ

Identiteti

Sport
Kategoria

Data e lindjes
Vendi i lindjes
Trajner
Rezultatet

Atletikës
200m, 400m

19/8/1998
Shkoder (ALB)
Bruno RROTANI
www.worldathletics.org

Federata

ME SHUME RRETH SPORTIT​

zbuloni lojërat e radhës

Lajme

MË SHUMË PËR OLIMPISTËT

MË SHUMË RRETH...