Peshkimi Sportiv

Prezantimi​​

Peshkimi sportiv ndahet në dy kategori: peshkimi i ujit të ëmbël dhe ai i detit.
Midis peshkimit në ujërat e ëmbla gjejmë ngjarjet e mëposhtme: peshkimi me goditje, trofta, krapi, mishngrënës, levrek, akull dhe ushqyes (blow fishing, trout, carp, carnivores, black-bass, ice and feeders)
Për peshkimin në det ekzistojnë 3 ngjarje: Bregdeti, Boat, Big Game Peshkimi.
Sporti nuk njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar

Federata

Emrin

Federata Shqiptare e Peshkimit Sportiv (FSHPS)

Adresë

Tirana

E-mail
Telefon
Website

x
x
www.fips-m.org (Deti)
www.fips-ed.com (Ujë i ëmbël)

President
Sekretar i Përgjithshëm

x
x

ZBULONI PROJEKTET TONA

Sporte të Tjera​​​​

LE TË EKSPLOROJMË PASIONIN TUAJ TË ARDHSHËM!

Lajme

MË SHUMË RRETH SPORTEVE

S2ABC Project

Sekretari i Përgjithshëm i KOKSH z.Gerti Shima, Kordinatore e Federatave...

MË SHUMË RRETH...