Radio Amatorizmit

Prezantimi​​

Radio-amatorët janë njerëz që, për argëtim, përpiqen të krijojnë lidhje radio me amatorë të tjerë të radios në botë. Konkurset radio amatore bëhen në disa ngjarje: lloji i pajisjeve, shpejtësia, madhësia e grupeve …
Sporti nuk njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar

Federata

Emrin

Federata Shqiptare e Radioamatorizmit

Adresë

Kutia Postare 201 , 1001, Tirana, Albania

E-mail
Telefon
Website

president@fshra.org
+355676505009
www.fshra.org

President
Sekretar i Përgjithshëm

Florian Gjonej
Edmond Budo

ZBULONI PROJEKTET TONA

Sporte të Tjera​​​​

LE TË EKSPLOROJMË PASIONIN TUAJ TË ARDHSHËM!

Lajme

MË SHUMË RRETH SPORTEVE

MË SHUMË RRETH...