Rexhildo ZENELI

Identiteti

Sport
Kategoria

Data e lindjes
Vendi i lindjes
Trajner

Boksi
64kg

01/06/1996
Vlore (ALB)
x

Federata

ME SHUME RRETH SPORTIT

Atletë të ngjashëm

zbuloni lojërat e radhës

Lajme

MË SHUMË PËR OLIMPISTËT

MË SHUMË RRETH...