Sidni HOXHA

sidni hoxha albania

Identiteti

Sport
Kategoria

Data e lindjes
Vendi i lindjes

Noti
50m, 100m Stil i lirë

01/06/1992
Shkoder (ALB)

Federata

ME SHUME RRETH SPORTIT

Atletë të ngjashëm

zbuloni lojërat e radhës

Lajme

MË SHUMË PËR OLIMPISTËT

MË SHUMË RRETH...