Xhino TOLI

Identiteti

Sport
Kategoria

Data e lindjes
Vendi i lindjes
Trajner

Karate
67kg

16/06/1989
Elbasan (ALB)
x

Federata

ME SHUME RRETH SPORTIT

zbuloni lojërat e radhës

Lajme

MË SHUMË PËR OLIMPISTËT

MË SHUMË RRETH...