Akademia Olimpike Shqiptare

Akademia Olimpike Shqiptare është krijuar në vitin 1992, si strukturë në përbërje të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar. Organet drejtuese të AOSH propozohen nga anëtarët e Akademisë dhe miratohen nga Bordi Drejtues i KOKSH –it. Gjithë puna e AOSH bazohet në parimin e vullnetarizmit.

AOSH bashkëpunon ngushtë me KOKSH, Akademinë Olimpike ndërkombëtare, me drejtuesit shtetërorë të sportit, Federatat sportive dhe me gjithë Institucionet e larta të Edukimit Fizik dhe Sporteve.

Misioni i AOSH është përhapja e Olimpizmit dhe edukimit Olimpik nëpërmjet seminareve, sesioneve, konferencave, workshopeve. Targeti i misionit të saj nuk drejtohet vetëm me njerëzit që i përkasin sferës së sportit, por edhe më gjerë, gjithë atyre që e konsiderojnë Olimpizmin si filozofi të jetës.

Ekipi Shqiptar i Akademisë Olimpike

Prof. Z. Agron Cuka

President

Znj. Enkelejda Caushi

Drejtor

Z. Robert Citozi/ Anëtar


Znj. Elvira BAZE / Anëtar


Z. Pano Xhixho / Anëtar

Kontakto AOSH

Drejtor
Enkelejda CAUSHI
eda.caushi@nocalbania.org.al

Adresa
Rruga “Muhamet Gjollesha”, Sheshi Mustafa K.Ataturk
P.O. Box 63, 1001 Tirana, Albania

Lajme

MË SHUMË RRETH Akademia Olimpike Shqiptare​

Të reja, 16 gusht

Xhudoja mbyll aventurën në “Konya 2021”. Erson Ramaj, i cili...

MË SHUMË RRETH...