Komitetit Ekzekutiv

Komitetit Ekzekutiv te KOKSH 2021-2024

Komiteti Ekzekutiv i KOKSH, ne baze te nenit 18 te Statutit te KOKSH perbehet nga Presidenti, Zv. Presidenti, Mbajtesi i Thesarit dhe 8 (tete) anetare te cilet zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme e KOKSH. Te zgjedhurit ne Asamblene e 24-te te Pergjithshme Zgjedhore te KOKSH, jane si me poshte:

Z. Fidel Ylli

President

Z. Erlind Pellumbi

Zv. President

anëtarët

po misionet e KOKSH-it?

Lajme

MË SHUMË RRETH Komitetit Ekzekutiv

MË SHUMË RRETH...