IOC grante për pjesëmarrje në Lojërat Olimpike

Programi

Ky program, i paguar në 3 faza, lejon NOC-të të marrin pjesë në Lojëra, por edhe të marrin shpërblim pas suksesit të Lojërave.

Para Lojërave: Subvencione për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit për një person për NOC për të marrë pjesë në takimet midis krerëve të misionit dhe Komitetit Organizues të Lojërave (OCOG)

Gjatë Lojërave: Subvencione për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit për disa atletë që marrin pjesë në Lojëra dhe ekipin e tyre.

Pas Lojërave: Grantet paguan për pjesëmarrjen dhe pjesëmarrjen në suksesin e Lojërave.

Kontaktet e IOC

Presidenti
Z. Thomas BACH, që nga 10 shtatori 2013

Adrëse
Château de Vidy – C.P. 356 – CH-1007 Lausanne/Switzerland
Tel. + 41 21 621 61 11 – Fax + 41 21 621 62 16

Programet e Tjera

Lajme

më shumë rreth solidaritetit olimpik