Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar

MË SHUMË RRETH...

Të gjitha dimensionet e sundimit të një Komiteti Olimpik Kombëtar në vendin e vet. Zbuloni skuadrat e ndryshme që marrin pjesë në përhapjen e Lëvizjes Olimpike. Hyni në zemër të Lëvizjes Olimpike në Shqipëri midis Ekselencës, Respektit dhe Miqësisë dhe zbuloni datat kryesore të historisë së Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar.