Sponsors

Sponsor Kombëtar

Raiffeisen Bank është një bankë kryesore e korporatave dhe investimeve të implantuara në 13 vende evropiane. E njohur si një nga bankat më të mëdha në Evropën Lindore, Raiffeisen Bank është një partner strategjik për zhvillimin e kulturës Olimpike në Shqipëri. Shumë ngjarje të tilla (Dita Botërore e Ecjes, Dita Olimpike, Forumi i Santa), por edhe projekte (“Talent sot, Olimpik nesër”) mund të zhvillohen.

MË SHUMË RRETH...