Solidaritetit Olimpik

Komiteti i Solidaritetit Olimpik është një koncept i krijuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dhe përfaqësuesit e Komiteteve Olimpike Kombëtare (NOC) në 1971 i cili mbledh së bashku 2 entitetet e ndihmës: Komiteti Ndërkombëtar i Ndihmës Olimpike dhe Instituti i Zhvillimit Ndërkombëtar NOCs.

Qëllimi i këtij komiteti është të ndihmojë të gjithë OJQ-të, veçanërisht ata që u duhen më shumë, përmes programeve të ndryshme, në mënyrë që të promovojnë autonominë e tyre më të madhe.

MË SHUMË RRETH...