Archive for September, 2020

Informacion mbi perzgjedhjen e 2 anetareve te Komitetit Teknik te statutit dhe miratimi i Plan veprimit

Të nderuar Anëtarë të Asamblesë së KOKSH,   Në vijim ju infomojmë mbi procesin e kryer nga anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH mbi përzgjedhjen e 2 emrave për Komitetin Teknik që do të angazhohen në grupin e punës për rishikimin e Statutit, si dhe miratimin e Plan veprimit të propozuar nga  Komiteti Ekzekutiv i KOKSH.  Në përfundim të procesit të përzgjedhjes […]