Archive for September, 2020

Projekti “Talent Sot – Olimpist Nesër”

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar është i angazhuar për të mbështetur të rinjtë duke krijuar premisat për sportistë cilesorë që do të përfaqësojnë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare me rezultate të larta. ​ Qëllimi i projektit është që: Të identifikojë dhe mbështesë sportistët më premtues financiarisht dhe moralisht që talentin e tyre ta zhvillojnë dhe përmirësojnë më tej. ​ Ky projekt është i vlefshëm vetëm për sportistë të sporteve individuale Olimpike dhe përfitues do të jenë sportistët më të mirë premtues.​ Procedura raportimit

Informacion mbi perzgjedhjen e 2 anetareve te Komitetit Teknik te statutit dhe miratimi i Plan veprimit

Të nderuar Anëtarë të Asamblesë së KOKSH,   Në vijim ju infomojmë mbi procesin e kryer nga anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH mbi përzgjedhjen e 2 emrave për Komitetin Teknik që do të angazhohen në grupin e punës për rishikimin e Statutit, si dhe miratimin e Plan veprimit të propozuar nga  Komiteti Ekzekutiv i KOKSH.  Në përfundim të procesit të përzgjedhjes […]